Świadczenie usług przewozowych przez ŁKA na rzecz KM, znak: MWZ1.27.50.2022