Szkolenie - kasjer biletowy

Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie

odpłatnie przeszkoli kandydatów na stanowisko

kasjera biletowego

Wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • stan zdrowia wymagany dla oferowanego stanowiska pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność i dokładność z tytułu wykonywanych obowiązków na stanowisku pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność w kontaktach z klientami,
 • preferowane doświadczenie w obsłudze klienta,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego/rosyjskiego/niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:

 • korzystne warunki zatrudnienia – umowa o pracę (po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kwalifikacyjnego),
 • pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • szeroki pakiet świadczeń socjalnych,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kandydat pokrywa całkowity koszt szkolenia w wysokości 2 500 zł.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, CV oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce  zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • pisemne oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy kierować na poniższy adres lub e-mail, podając w temacie /Szkolenie - kasjer biletowy/:

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa
lub e-mail: praca@mazowieckie.com.pl

 • w przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 22 47 37 637.

Kategoria: