Szkolenie na licencję maszynisty

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie

odpłatnie przeszkoli kandydatów ubiegających się o licencję maszynisty.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe; preferowane wykształcenie - średnie techniczne o kierunku mechanicznym lub elektrycznym,
 • wiek powyżej 20 lat,
 • odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy,
 • wysoka odporność na stres,
 • niekaralność,
 • stan zdrowia wymagany dla oferowanego stanowiska pracy.

Oferujemy:

 • dla absolwentów szkolenia, którzy uzyskają wynik pozytywny z egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty zatrudnienie w Spółce KM,
 • pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • szeroki pakiet świadczeń socjalnych,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kandydat pokrywa całkowity koszt szkolenia w wysokości 5 000 zł + koszt badań lekarskich ok. 460 zł.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, CV oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pisemne oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy kierować na poniższy adres lub e-mail, podając w temacie /Szkolenie na licencję maszynisty/:

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa

lub e-mail: praca@mazowieckie.com.pl

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 22 47 37 637.

W przesyłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko: / Szkolenie na licencję maszynisty / prowadzoną  przez „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.

 


Na podstawie art. 6 ust 1 litera a Rozporządzenia ogólnego RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - przez „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-802, przy ulicy Lubelskiej 26 - zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które niniejszym aplikuję.

Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-802, przy ulicy Lubelskiej 26 do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-802, przy ulicy Lubelskiej 26, zwane dalej Kolejami Mazowieckimi.

2. Inspektor Ochrony Danych
Powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa, adres e-mail: iod@mazowieckie.com.pl

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.

4. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego RODO.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, okres może zostać wydłużony w momencie wzajemnych roszczeń .

6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Koleje Mazowieckie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Koleje Mazowieckie będą przetwarzały Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Kategoria: