Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym, znak:MWZ7.27.38.2022