Utrzymanie 12 EZT typu 45WE Impuls w poziomach P1-P3 znak: MWZ3-26-86-2019

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Utrzymanie 12 EZT typu 45WE Impuls w poziomach P1-P3" znak: MWZ3-26-86-2019. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2019-11-21 10:30:00