„Wspólny Bilet” tym razem aż na 4 lata

Zarząd Transportu Miejskiego i Koleje Mazowieckie podpisały kolejną umowę o współpracy w ramach „Wspólnego Biletu”. Co ważne, po raz pierwszy umowa została zawarta aż na cztery lata. Dzięki temu pasażerowie będą mieli pewność, że ta oferta taryfowa będzie stabilna i trwała.

Umowa pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego i Kolejami Mazowieckimi została podpisana 30 grudnia 2015 r. Ze strony ZTM podpisał ją dyrektor Wiesław Witek, a ze strony KM - prezes Dariusz Grajda.

Przypomnijmy: Pierwsza umowa z Kolejami Mazowieckimi została zawarta w 2005 r. i dotyczyła jedynie odcinka pomiędzy Warszawą Wschodnią a Ursusem. Obecnie ze „Wspólnego Biletu” mogą już korzystać mieszkańcy kilkudziesięciu miejscowości na obszarze ograniczonym stacjami: Sulejówek Miłosna, Śródborów, Zalesie Górne, Pruszków, Płochocin, Legionowo Przystanek i Legionowo Piaski oraz Zagościniec.

Zwykle umowę podpisywano na rok. Tym razem po raz pierwszy została ona zawarta aż na cztery lata. Jednostką rozliczeniową, tak jak w latach ubiegłych, jest pociągokilometr. Za każdy pociągokilometr w roku 2016 ZTM będzie płacił KM 26,39 zł netto. W 2017 r. stawka wzrośnie do 27,31 zł netto. W 2018 stawka wyniesie 28,21 zł, a w 2019 r. 29,11 zł netto.

- To kolejny etap współpracy oraz integracji komunikacji miejskiej i kolejowej – powiedział Wiesław Witek, dyrektor ZTM. – Zawarcie umowy wieloletniej daje nam gwarancję współpracy w dłuższym horyzoncie czasowym. Dla pasażerów zaś będzie to zapewnienie stabilności „Wspólnego Biletu” w aglomeracji warszawskiej. Umowa obejmuje obszar wszystkich gmin partnerskich, z którymi mamy zawarte porozumienia- dodał.

Prezes Dariusz Grajda podkreślił, że najważniejszym efektem porozumienia jest udogodnienie dla mieszkańców, teraz także tych, którzy przez jakiś czas nie mogli korzystać ze „Wspólnego Biletu”.

- Długoletnia umowa to nie tylko dowód zaufania pomiędzy Kolejami Mazowieckimi a Zarządem Transportu Miejskiego i Warszawską Koleją Dojazdową, ale przede wszystkim gest w kierunku pasażerów. Cieszę się, że z dobrodziejstwa, jakie niesie ze sobą to ważne dla regionu porozumienie znów korzystają także mieszkańcy powiatu wołomińskiego - powiedział Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

Kategoria: