Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 16 EZT EN76, znak: MWZ7.27.34.2021

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 16 EZT EN76" znak: MWZ7.27.34.2021. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

 

Data
2021-06-21 11:45:00