Wykonanie przeglądów klimatyzatorów II, znak: MWZ5.27.28.2021