Wykonanie przeglądów klimatyzatorów, znak: MWZ5.27.2.2021