Wykonanie przeglądu dwóch zespołów napędowych Power Pack MTU, znak:MWZ6-26-71-2020