Wykonanie rozbiórki zasieków żelbetowych w Sekcji MNS, znak: MWZ1.27.81.2021