Wymiana kół monoblokowych i tarcz hamulcowych II, znak:MWZ4.27.53.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania "Wymiana kół monoblokowych i tarcz hamulcowych II" znak: MWZ4.27.53.2022. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-04-29 08:45:00