Wymiana kół monoblokowych w EZT serii 45WE Impuls, znak: MWZ3-26-4-2020

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Wymiana kół monoblokowych w EZT serii 45WE Impuls" znak: MWZ3-26-4-2020. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2020-01-28 12:00:00