Zakup panewek zawieszenia silnika trakcyjnego II, znak:MWZ2.27.51.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html
i nazwą postępowania „Zakup panewek zawieszenia silnika trakcyjnego II" znak: MWZ2.27.51.2022. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-04-29 11:15:00