Zwrotniczy

Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie

zatrudni   na  stanowisko Zwrotniczego

Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 • pełnoletność,
 • świadectwo złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje,
 • stan zdrowia wymagany dla oferowanego stanowiska pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność.

Oferujemy:

 • korzystne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki pakiet świadczeń socjalnych,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego,
 • zniżkę na krajowe i międzynarodowe podróże koleją.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz  informacje, o  których  mowa  w  art. 221 § 1  ustawy  z  dnia   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę  urodzenia,  miejsce  zamieszkania  (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pisemne oferty zawierające CV prosimy kierować na poniższy adres lub
  e- mail podając w temacie – Zwrotniczy :

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa 
lub email: praca@mazowieckie.com.pl

 • W przesyłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko:  Zwrotniczego  prowadzoną  przez „Koleje Mazowieckie KM” Sp. z o.o.

Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu:  (22)  47-37-637.

Kategoria: