2022-07-01
Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 lipca 2022 r. przejazdy dla uchodźców z Ukrainy we wszystkich pociągach KM oraz autobusach KM uruchamianych na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin  są odpłatne i odbywają się na ogólnych zasadach, tj. zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej „Kolei...
2022-06-30
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z planowanym remontem linii WKD, w okresie 4 lipca - 10 grudnia 2022 r. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna w pociągach KM będą honorowane:
2022-06-29
Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa w dniach 2 - 3 lipca 2022 r. (sobota i niedziela) ruch pociągów WKD będzie odbywał się bez zakłóceń. W związku z powyższym w ww. terminie nie będzie obowiązywało honorowanie biletów WKD w...
2022-06-24
Szanowni Państwo, od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. przy przejazdach pociągami KM obowiązywać będzie oferta specjalna Bilet Turysty. Bilet wg oferty specjalnej będzie dostępny w sprzedaży od 26 czerwca 2022 r. w kasach i biletomatach.
2022-06-24
Szanowni Podróżni, informujemy, że w związku z niespotykanym od 20 lat wzrostem inflacji, cen energii elektrycznej, stóp procentowych oraz kosztów materiałów eksploatacyjnych, tj. czynników, które mają bezpośredni wpływ na wzrost kosztów działalności spółki niezbędnych do realizacji przewozów...
2022-06-08
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że przy przejazdach na podstawie biletów wycieczkowych w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie dzień 17 czerwca 2022 r. (piątek) należy traktować jako dzień wolny od pracy. Oznacza to, że oferta bilet wycieczkowy obowiązuje w terminie od 15...
2022-06-08
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z kontynuacją budowy tunelu drogowego w Zielonce i utrudnieniami w ruchu pociągów KM na linii R6/R60 Warszawa – Szulborze Wielkie przedłuża się do 30 czerwca 2022 r.  dotychczasowe honorowanie biletów KM  w pociągach Spółki ,,PKP Intercity” S.A. nr: 1) ...
2022-06-07
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe pracami modernizacyjnymi   w rejonie stacji Warszawa Zachodnia przedłuża się do 10 grudnia 2022 r. dotychczasowe wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.             W związku z powyższym od 13 marca do 10...
2022-05-26
Szanowni Państwo, informujemy, że w okresie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. kursować będą pociągi komercyjne Kolei Mazowieckich:
2022-05-24
Szanowni Państwo, jak co roku 1 czerwca przygotowaliśmy dla najmłodszych i ich rodziców/opiekunów ofertę specjalną. W ramach Pozataryfowej oferty Dzień Dziecka z KM, 1 czerwca 2022 r. dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia będą uprawnione do nieodpłatnych przejazdów pociągami uruchamianymi...
2022-04-21
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że przy przejazdach na podstawie biletów wycieczkowych w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie dzień 2 maja 2022 r. (poniedziałek) należy traktować jako dzień wolny od pracy. Oznacza to, że oferta bilet wycieczkowy obowiązuje w terminie od 29...
2022-04-04
W dniu dzisiejszym Koleje Mazowieckie wznawiają II edycję kampanii społecznej pod hasłem „Koleją Podróżujemy Wspólnie”. Akcja potrwa do 29 maja, a do właściwych zachowań będą przekonywały pasażerów spoty animowane. Kampania „Koleją podróżujemy wspólnie” ma zwrócić uwagę na to jak ważnym i...
2022-03-14
Szanowni Podróżni, w związku z przebudową warszawskiego węzła kolejowego dostęp do peronów na stacji Warszawa Zachodnia jest utrudniony. Osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżującym z dużym bagażem, rowerami i wózkami dziecięcymi sugerujemy korzystanie ze stacji Warszawa Centralna,...
2022-03-11
Szanowni Państwo, informuje, że w związku z budową tunelu drogowego w Zielonce od 13 marca 2022 r. do 11 czerwca 2022 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu pociągów KM. Z uwagi na zamknięcie jednego z torów na odcinku Warszawa Wileńska – Zielonka, część pociągów KM zostanie odwołana, pozostałe...
2022-03-11
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z budową tunelu drogowego w Zielonce wystąpią utrudnienia w ruchu pociągów KM na linii R6/R60 Warszawa – Szulborze Wielkie. Dla zmniejszenia uciążliwości wynikających z tych utrudnień i zapewnienia jak najbardziej korzystnych warunków przewozu, od 13...
2022-03-09
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe pracami modernizacyjnymi  w rejonie stacji Warszawa Zachodnia przedłuża się do 11 czerwca 2022 r. dotychczasowe wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM. W związku z powyższym od 13 marca do 11 czerwca 2022 r....
2022-03-01
Zwroty biletów okresowych od 1 marca 2022 r. w związku z epidemią COVID-19 Szanowni Państwo, informujemy, że w związku ze zniesieniem od 1 marca 2022 r. większości ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych na skutek stanu epidemii koronawirusa Covid-19, od natychmiast odwołuje się szczególne...

Strony