2015-05-18
  W czerwcu 2015 r., już po raz 11, spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomiła specjalny pociąg „Słoneczny”. Wakacyjne połączenie stolicy z Trójmiastem corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy i Mazowsza, którzy udają się nim na wycieczki do pięknych polskich miast i...
2015-04-24
  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że została przywrócona możliwość aktywacji biletów ZTM zakodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej w kasach biletowych Kolei Mazowieckich.
2015-04-23
  Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” uprzejmie informuje, że w związku z kolejnym etapem prac modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii nr 1 Warszawa Wschodnia - Skierniewice, od dnia 26 kwietnia 2015 r. został zmieniony rozkład jazdy pociągów...
2015-04-21
  Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z trwającymi pracami technicznymi dotyczącymi aktualizacji aplikacji SkyCash w zakresie oferty „Bilet lotniskowy”, sprzedaż biletów na przejazd autobusem oraz autobusem i pociągiem z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin do stacji PKP Modlin...
2015-04-10
  Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” informuje, że w związku z organizowanym przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 Stołecznego Towarzystwa Oświatowego „III Biegiem STO-nogi Milanówek”, który odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2015 r. (niedziela) w Milanówku, uczestnicy biegu legitymujący się imiennym...
2015-04-10
Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” informuje, że w dniu 23 stycznia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23), w którym został...
2015-03-24
  Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” uprzejmie informuje, że od 25 marca do 12 grudnia 2015 r. w pociągach interREGIO uruchamianych przez Spółkę ”Przewozy Regionalne”, na odcinku Skierniewice - Warszawa honorowane będą wszystkie ważne bilety wydane na przejazdy pociągami osobowymi uruchamianymi przez...
2015-03-13
  Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” informuje, że w związku z korektą rozkładu jazdy pociągów KM od 15 marca 2015 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie-KM”, podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami...
2014-12-31
  Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz rozporządzenie...
2014-12-31
  Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że przy przejazdach na podstawie biletów wycieczkowych w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie dni 2 i 5 stycznia 2015 r. (piątek i poniedziałek) należy traktować jako dni wolne od pracy.
2014-12-31
  Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” informuje, że oferta „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” obowiązuje również w roku 2015.   W ramach ww. oferty, podróżni posiadający ważne bilety ZTM: 1) dobowe,
2014-12-23
  Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2015 r. ulegają zmianie: 1)   ceny biletów: a)    jednorazowych, b)   okresowych;
2014-12-12
  Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku: 1) z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. na liniach: a) nr 1 Warszawa – Skierniewice; b) nr 6 Warszawa – Małkinia
2014-12-12
  Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” uprzejmie informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii Nr 1 Warszawa - Skierniewice oraz zmianą rozkładu jazdy pociągów, od 14 grudnia 2014 r. zostanie zmieniony rozkład jazdy...
2014-12-12
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Aneksem do umowy z dnia 12 grudnia 2014 r. zawartej pomiędzy Kolejami Mazowieckimi i Spółką „PKP Intercity” S.A., dotyczącej wzajemnego honorowania biletów na odcinku Warszawa Wschodnia - Skierniewice od 27 sierpnia 2015...
2014-11-28
W spotkaniu, podczas którego została podpisana umowa na dostawę nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Mazowieckich, wzięli udział przedstawiciele właściciela przewoźnika: Waldemar Kuliński, przewodniczący rady nadzorczej KM i Monika Sokulska, członek rady nadzorczej,...
2014-11-26
W poniedziałek, 24 listopada, pracownicy Kolei Mazowieckich uczcili swoje święto. Podczas spotkania przyznane zostały nagrody dla najbardziej zasłużonych zarówno dla transportu, kolejnictwa, jak również dla spółki KM. Wręczone zostały także Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego.
2014-11-18
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 14 listopada 2014 r. Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. oraz Spółka Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. rozpoczęły wzajemną sprzedaż biletów. Bilety na pociągi Kolei Wielkopolskich można nabyć w kasach KM na stacjach/przystankach osobowych:
2014-10-23
  22 października br. odbył się, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Legionowie, happening „Szynobusem do Zegrza”. Celem wydarzenia była promocja ekologicznego transportu oraz idei stworzenia regularnych połączeń na odcinku Warszawa – Zegrze.

Strony