Dostawa nakładek stykowych do pantografów, znak: MWZ1-26-81-2020