Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2023-04-24
07:10
Kategoria

Rewident taboru z uprawnieniami

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni na stanowisko:

Rewidenta taboru z uprawnieniami

Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe i rok pracy przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego,
 • preferowane wykształcenie - średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, mechaniki, elektryki lub mechatroniki oraz po uzyskaniu odpowiednio:

- tytułu zawodowego technika,
- świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika,
- dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika,
- dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnień do wykonywania zawodu rewidenta  taboru,
 • odpowiedzialność, dokładność, rzetelność,
 • wysoka odporność na stres,
 • pełnoletność,
 • stan zdrowia wymagany dla oferowanego stanowiska pracy.

Oferujemy:

 • korzystne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki pakiet socjalny,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego,
 • zniżkę na krajowe i międzynarodowe podróże koleją.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, CV oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • pisemne oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy kierować na poniższy adres lub e-mail podając w temacie /Rewident taboru z uprawnieniami/

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa
lub e-mail: praca@mazowieckie.com.pl

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko Rewident taboru z uprawnieniami  prowadzonymi przez „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.

Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy;
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 22 47 37 637;
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na podstawie art. 6 ust 1 litera a Rozporządzenia ogólnego RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - przez „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-802, przy ulicy Lubelskiej 26 - zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które niniejszym aplikuję.

Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-802, przy ulicy Lubelskiej 26 do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-802, przy ulicy Lubelskiej 26, zwane dalej Kolejami Mazowieckimi.

2. Inspektor Ochrony Danych
Powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa, adres e-mail: iod@mazowieckie.com.pl

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.

4. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego RODO.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, okres może zostać wydłużony w momencie wzajemnych roszczeń .

6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Koleje Mazowieckie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Koleje Mazowieckie będą przetwarzały Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.