Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2015-08-04
13:48
Kategoria

Szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego typu 22WEe - 76

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. posiada jeden z najnowocześniejszych symulatorów pojazdu kolejowego, a jednocześnie jedyny w kraju symulator elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 22WEe – EN76 „Elf”.

Symulator został umieszczony na terenie jednej z warszawskich sekcji eksploatacyjnych, tj. Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Ochota, przy ul. Mszczonowskiej 5 w Warszawie.

Zakup symulatora był uzasadniony wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, zgodnie z którymi dopuszczalne jest wykorzystywanie symulatora przy przeprowadzaniu szkoleń zawodowych na stanowisko maszynisty, jak również w niedalekiej przyszłości obowiązkiem wykorzystywania symulatora podczas doskonalenia zawodowego pracowników posiadających już takie kwalifikacje. Mając na uwadze konieczność ciągłego doskonalenia i weryfikacji kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowisku maszynisty, symulator może również służyć do sprawdzania reakcji i zachowania maszynisty w sytuacjach nietypowych i rzadko występujących, jak również weryfikacji zachowania maszynisty, który uczestniczył w zdarzeniu kolejowym, przed ponownym dopuszczeniem do pracy.

Posiadany przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. symulator spełnia wymagania określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz. U. 2014 poz. 1566). Szkolenie na symulatorze może obejmować prowadzenie pociągu na zwizualizowanych trasach stanowiących odzwierciedlenie odcinków linii kolejowych: Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia (linia dalekobieżna i linia podmiejska), Warszawa Zachodnia – Piaseczno, Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna, Warszawa Wschodnia – Legionowo, które mogą być dowolnie konfigurowane, z widokiem przez szybę czołową, przy odtwarzaniu zarówno typowych, jak i niestandardowych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych, w szczególności takich jak awaria pojazdu kolejowego, trudne warunki atmosferyczne, nieprawidłowe działanie podzespołów, wystąpienie zdarzenia kolejowego lub usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Sala symulatora została podzielona na część techniczno-szkoleniową, w której położone są urządzenia wchodzące w skład symulatora, w tym odzwierciedlenie kabiny pojazdu kolejowego oraz część administracyjną, w której znajduje się stanowisko instruktora nadzorującego i weryfikującego proces szkolenia oraz operatora przygotowującego i kierującego pracą symulatora.

Mając na uwadze małą ilość dostępnych na rynku krajowym symulatorów pojazdów kolejowych, zwłaszcza symulatorów elektrycznych zespołów trakcyjnych, „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. zachęca zainteresowane podmioty działające na rynku kolejowym, jak również pasjonatów kolejnictwa do podjęcia współpracy w zakresie szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego.

Propozycje nawiązania współpracy proszę kierować na adres: „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia.zawodowe@mazowieckie.com.pl.