Wzajemne honorowanie biletów KM, IC oraz ŁKA od 29 sierpnia

Korekta rozkładu  jazdy pociągów wchodząca 29 sierpnia spowoduje spore utrudnienia w ruchu pociągów. Na czas utrudnień Koleje Mazowieckie wraz z innymi przewoźnikami będą honorować swoje bilety.

Zasady honorowania będą następujące:

1. Wzajemne honorowanie biletów we wszystkich pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie i „PKP Intercity” S.A. obowiązywać będzie od 29 sierpnia do 11 grudnia 2021 r. na odcinkach:

  • Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia przez Warszawę Centralną lub Warszawę Śródmieście (w obu kierunkach);
  • Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna (w obu kierunkach);
  • Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska (w obu kierunkach).

Wzajemne honorowanie obejmuje ważne bilety (w tym na przewóz bagażu i psa) wydane na przejazdy pociągami PKP IC oraz ważne bilety wydane na przejazdy pociągami KM.

Podróżni z biletami KM:

- będą mogli korzystać z przejazdów pociągami PKP IC w wagonach klasy 2 z miejscami do siedzenia bez konieczności zakupu odpłatnego biletu dodatkowego na miejsca do siedzenia (miejscówki),
- będą mogli przewieźć bagaż i psa na podstawie ważnego biletu na przejazd,
- będą mogli przewieźć rower wyłącznie w pociągu PKP IC wyznaczonym do przewozu rowerów na miejscu do tego przeznaczonym, po wykupieniu rezerwacji miejsca przeznaczonego dla osoby przewożącej rower i biletu na przewóz roweru zgodnie z TP-IC oraz RPO-IC.

2. Wzajemne honorowanie biletów we wszystkich pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie  i „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o. będzie obowiązywać będzie od 29 sierpnia do 11 grudnia 2021 r. na odcinkach:

  • Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia przez Warszawę Centralną/Warszawę Śródmieście (w obu kierunkach);
  • Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna (w obu kierunkach).

Honorowanie będzie dotyczyć biletów KM oraz „ŁKA” sp. z o.o. (kategorii ŁKA Sprinter) w terminach kursowania pociągów kategorii ŁKA Sprinter, tj. w weekendy oraz dni świąteczne. Powyższe obejmuje również ważne bilety ŁKA sp. z o.o. na przewóz bagażu i psa oraz nieodpłatne kupony na przewóz roweru. Podróżni z biletami KM będą mogli przewieźć bagaż/psa/rower pociągiem ŁKA Sprinter na podstawie ważnego biletu na przejazd.

Uwaga!

Honorowanie może przestać obowiązywać po wprowadzeniu przepisami prawa obostrzeń dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID – 19 i koniecznością ograniczenia liczby podróżnych przewożonych jednocześnie danym pociągiem.

3. W związku z zamknięciem torowym na linii nr 3 i odwołaniem pociągu „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. w okresie 29 sierpnia – 6 listopada 2021 r. wprowadzone zostaje honorowanie wszystkich biletów ŁKA w pociągu KM nr 91120/1 Mazovia na odcinku Kutno – Łowicz Gł. (w jedną stronę).

Podróżni z biletami ŁKA będą mogli przewieźć bagaż/psa/rower pociągiem KM na podstawie ważnego biletu na przejazd. Dodatkowo w ww. pociągu zostały wyznaczone dodatkowe postoje handlowe na stacjach/przystankach osobowych na odcinku Kutno – Łowicz Gł.

Przypominamy, że od 29 sierpnia do 6 listopada 2021 r. będzie obowiązywać także honorowanie biletów KM w wybranych  autobusach KM. Zasady honorowania znajdują się tutaj:

https://www.mazowieckie.com.pl/pl/honorowanie-biletow-km-w-autobusach-zt...

Nadal obowiązuje także wzajemne honorowanie wszystkich biletów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia (w obu kierunkach) Kolei Mazowieckich (KM) i POLREGIO  (PR). Zasady honorowania znajdują się tutaj:

https://www.mazowieckie.com.pl/pl/wzajemne-honorowanie-biletow-km-i-pr-n...

Obowiązuje także wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w związku z pracami w stacji Warszawa Targówek:

https://www.mazowieckie.com.pl/pl/wzajemne-honorowanie-biletow-km-i-ztm-...

 

Kontakt dla mediów:

Donata Nowakowska, Rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 22 47 37 551, www.mazowieckie.com.pl

Kategoria: