Bilety strefowe KM

Bilet strefowy KM umożliwia podróżowanie pociągami KM w określonym obszarze, z wyjątkiem pociągu Słoneczny i innych o charakterze komercyjnym.

Wyróżniamy następujące strefy KM:

− strefa I ograniczona stacjami – Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka, Ząbki, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Falenica, Warszawa Jeziorki;
− strefa II ograniczona stacjami – Pruszków, Płochocin, Chotomów (lub Nieporęt), Zagościniec, Halinów, Zielonka Bankowa, Śródborów, Zalesie Górne;
− strefa III ograniczona stacjami – Grodzisk Mazowiecki, Boża Wola, Nowy Dwór Mazowiecki, Tłuszcz (lub Nieporęt), Mińsk Mazowiecki Anielina, Celestynów, Czachówek Południowy, Góra Kalwaria.

Oferta dotyczy biletów:

1) strefowych czasowych KM;
2) okresowych strefowych imiennych KM:
    a) miesięcznych,
    b) kwartalnych.

Bilety strefowe czasowe KM

Bilet strefowy czasowy KM można zakupić wg taryfy normalnej lub z ulgą: 33%, 35%, 37%, 49%, 50%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100% na przejazd pociągami Kolei Mazowieckich według obowiązującego rozkładu jazdy.

Bilet taki uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w:

1) I strefie KM – przez 2 godziny;
2) I i II strefie KM – przez 4 godziny;
3) I, II i III strefie KM – przez 6 godzin,

licząc od określonej na bilecie godziny wskazanej przez nabywcę.

Opłaty za bilety strefowe czasowe KM ważne na przejazdy w określonej strefie (strefach) są zryczałtowane.

Uwaga! Jeżeli ukończeniu podróży w czasie ważności biletu strefowego czasowego KM przeszkodziło opóźnienie pociągu, podróżny może ukończyć przejazd po upływie czasu określonego na bilecie (pod warunkiem, że planowy przyjazd tego pociągu mieści się w czasie określonym na bilecie).

Nie sprzedaje się biletów wycieczkowych na przejazd między stacjami położonymi na obszarze I strefy KM.

Warunki oferty § 40 Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)
Tabela opłat za bilety strefowe czasowe KM

Bilety okresowe strefowe imienne KM

Bilet okresowy strefowy imienny KM można zakupić wg taryfy normalnej lub z ulgą: 33%, 35%, 37%, 49%, 50%, 51%, 93% na przejazd pociągami Kolei Mazowieckich według obowiązującego rozkładu jazdy.

Bilet okresowy strefowy KM ważny jest od daty wydania lub wskazanej przez podróżnego z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży.

Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały, nieścieralny (w miejscu przeznaczonym na bilecie) swoje imię, nazwisko, numer dokumentu ze zdjęciem, z wyjątkiem biletów zakodowanych na Karcie Mazowieckiej. Bez wpisanych w sposób trwały, nieścieralny wszystkich powyższych danych bilet jest nieważny. Bilet jest ważny łącznie z dokumentem, którego numer został na nim wpisany.

Foliowanie biletu ani też przedłużenie terminu jego ważności nie jest dozwolone.

Za bilety okresowe zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione przewoźnik nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatów, także w wypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.

Warunki oferty § 41 Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)
Tabele opłat za bilety okresowe strefowe imienne KM miesięczne
Tabele opłat za bilety okresowe strefowe imienne KM kwartalne

Kategoria: