2021-12-08
2020-01-28
Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów w atrakcyjnych cenach. Oferta obejmuje dwa rodzaje biletów: bilety jednorazowe; bilety odcinkowe miesięczne imienne. Kto...
2019-09-11
Szanowni Państwo, informujemy, że rozszerzyliśmy katalog osób uprawnionych do korzystania z oferty „Firma z KM" o pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie na okres nie krótszy niż 12 kolejno następujących po sobie miesięcy. „Firma z KM” to oferta benefitu pozapłacowego, dzięki...
2018-10-31
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” w imieniu i na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego zrealizowała budowę 9 parkingów w systemie „Parkuj i Jedz” w ramach środków przeznaczonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację tej inwestycji. Oferta „Parkuj i Jedź” skierowana jest do...
Od 1 września 2018 r. ulega rozszerzeniu katalog biletów honorowanych w pociągach KM w zakresie objętym ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” o Bilet Metropolitalny oraz zmienia się Bilet Warszawiaka i Bilet Młodego Warszawiaka, który będzie ważny w obu strefach ZTM. Podróżni posiadający ważne...
Bilety okresowe odcinkowe imienne wydawane są na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich na odcinkach do 200 km, z wyjątkiem pociągu Słoneczny oraz innych pociągów o charakterze komercyjnym. Bilet okresowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami...
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” przygotowała dla Państwa ofertę – Bilet sieciowy imienny: dobowy KM – ważny w ciągu 24 godzin, licząc od godziny określonej na bilecie lub wskazanej przez nabywcę; 3-dniowy KM – ważny przez kolejne po sobie następujące trzy dni, licząc od godziny określonej...
Bilet abonamentowy uprawnia do 12 przejazdów (w cenie 10-ciu) pociągami KM, z wyjątkiem pociągu Słoneczny i innych o charakterze komercyjnym, w wybranej przez podróżnego relacji określonej na bilecie w ciągu dwóch kolejno po sobie następujących miesięcy. Bilet abonamentowy wg...
Bilet strefowy KM umożliwia podróżowanie pociągami KM w określonym obszarze, z wyjątkiem pociągu Słoneczny i innych o charakterze komercyjnym. Wyróżniamy następujące strefy KM: − strefa I ograniczona stacjami – Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki,...
2017-07-31
Szanowni Państwo, specjalnie dla Was przewoźnicy samorządowi przygotowali ofertę specjalną Wspólny Bilet Samorządowy. Oferta zostaje wprowadzona od 1 sierpnia 2017 r. i obowiązywać będzie w pociągach przewoźników:  „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (KM); Warszawska...
Warszawa Wschodnia – Płock/Gostynin – oferta specjalna Dla pasażerów podróżujących pociągami uruchamianymi przez KM w bezpośrednich relacjach (przez Kutno): 1) Warszawa – Płock, Płock – Warszawa; 2) Warszawa – Gostynin, Gostynin – Warszawa oferujemy atrakcyjny cennik biletów jednorazowych i...
Jednorazowy bilet wg oferty Bilet Lotniskowy  w cenie 19.00 zł**)  uprawnia do przejazdu pociągiem i autobusem KM na odcinku Centrum*) – Port Lotniczy Modlin lub odwrotnie. Dodatkowo na jego podstawie można skorzystać z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w 1. strefie ZTM, w dniu...
Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Radom – Drzewica przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów w atrakcyjnych cenach. Oferta obejmuje dwa rodzaje biletów: bilety jednorazowe; bilety odcinkowe miesięczne imienne. Kto...
Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Radom – Pionki przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów w atrakcyjnych cenach. Oferta obejmuje dwa rodzaje biletów: 1) bilety jednorazowe; 2) bilety odcinkowe miesięczne imienne. Kto...
Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Rembertów przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów jednorazowych w atrakcyjnych cenach. Kto może skorzystać z oferty? Oferta jest skierowana do osób kupujących...
Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Wschodnia – Góra Kalwaria przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów w atrakcyjnych cenach. Oferta obejmuje dwa rodzaje biletów: bilety jednorazowe; bilety odcinkowe miesięczne...
Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów w atrakcyjnych cenach. Oferta obejmuje dwa rodzaje biletów: bilety jednorazowe; bilety odcinkowe miesięczne imienne...
Przejazdy grupowe to możliwość tańszego podróżowania dla grup zorganizowanych. Pozwalają one na podróż pociągami uruchamianymi przez KM, wg taryfy normalnej lub z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% i 95%, w zależności od indywidualnych uprawnień uczestników grupy. Gdzie można zakupić...
Oferta dedykowana jest dla: 1. dzieci i młodzieży do ukończenia 26 roku życia, nie posiadających uprawnień do ulgi ustawowej; 2. osób, które ukończyły 60 lat. Wyżej wymienione osoby są uprawnione do przejazdów z ulgą 35% pociągami uruchamianymi przez KM, na podstawie biletów: 1....
Podróżnym korzystającym z usług Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” oferujemy zakup biletów wycieczkowych. Bilet wycieczkowy obowiązuje od godz. 18.00: w każdy piątek; w dzień poprzedzający dni wolne, oraz w sobotę i niedzielę, jak i każdy dzień ustawowo przyjęty jako dzień wolny od...

Strony