Zmiany w rozkładzie jazdy od 10 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,

Od 10 marca 2019 r. będzie wdrożona kolejna  zmiana rozkładu jazdy pociągów związana z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zmiana rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 8 czerwca 2019 r.

Najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów na poszczególnych liniach.

Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice

Na linii wystąpią następujące utrudnienia w ruchu pociągów:

 1. od 10 marca do 4 kwietnia wystąpią utrudnienia związane ze zmniejszeniem przepustowości na odcinku Radziwiłłów Maz. – Skierniewice;
 2. od 29 marca od godz. 23:00 do 1 kwietnia do godz. 04:40 będzie zamknięty jeden tor na szlaku Pruszków - Warszawa Włochy i ruch pociągów będzie odbywał się wahadłowo po jednym czynnym torze;
 3. od 5 kwietnia do 5 maja wystąpią wtórne zmiany w rozkładzie ze względu na prace poza obszarem działania KM;
 4. wystąpią utrudnienia związane z pracami remontowymi na szlaku Pruszków - Warszawa Włochy, będzie zamknięty jeden tor i ruch pociągów odbywał się będzie wahadłowo po jednym czynnym torze;
  1. od 6 do 14 maja w dni robocze w godz. 9:45-20:00,
  2. od 16 do 27 maja w dni robocze w godz. 9:45-20:00;
 5. 15 maja w godz. 8:00-16:00 z uwagi na prace w torze 3 w stacji Warszawa Włochy;
 6. od 28 maja do 7 czerwca w dni robocze w godz. 9:10-20:00 wystąpią utrudnienia na szlaku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki.

Powyższe terminy wiążą się ze zmianą rozkładu jazdy pociągów. Część pociągów będzie kursować z pominięciem przystanków Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek i Piastów.

Linia nr R2 Warszawa – Łuków

W dniach 11-24 marca ze względu na prace utrzymaniowe infrastruktury kolejowej  pomiędzy st. Warszawa Wschodnia a st. Warszawa Rembertów, wystąpią utrudnienia w kursowaniu pociągów. Część pociągów zostanie odwołana, pozostałe będą kursowały według zmienionego rozkładu jazdy. Przez cały okres trwania organizacji zamknięciowej nie będzie kursował pociąg nr 19801 relacji Warszawa Zachodnia (odj. 0:27) – Mińsk Mazowiecki (przyj.1:20). Zmiana ta związana jest z wydłużeniem nocnej przerwy technologicznej związanej z przebudową stacji Warszawa Rembertów.

Linia nr R3 Warszawa – Łowicz

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z remontem stacji Łowicz Główny. Na szlaku Bednary – Łowicz Główny będą prowadzone roboty torowe i sieciowe. Rozkład jazdy będzie zasadniczo obowiązywał w następujących terminach:

 1. od 10 marca do 27 maja – utrudnienia jak w rozkładzie jazdy obowiązującym do 9 marca oraz dodatkowe utrudnienia w dniu 15 maja w związku z pracami w torze nr 3 stacji Warszawa Włochy;
 2. od 28 maja do 8 czerwca wystąpią dodatkowe utrudnienia związane ze zmniejszeniem przepustowości na odcinku Bednary – Łowicz Główny.

Część pociągów na odcinku Bednary – Łowicz Główny zostanie zastąpiona przez ZKA.

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z modernizacją linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok. Prace będą prowadzone na odcinku Łochów – Sadowne Węgrowskie – Małkinia i pociągi będą kursowały po jednym czynnym torze. Zamknięty będzie tor nr 2. Część pociągów rozpoczynająca/kończąca bieg na stacji Małkinia, będzie:

 1. mieć wydłużony czas jazdy z uwagi na prowadzone prace na ww. odcinku;
 2. zacznie kursować w pełnej relacji bez komunikacji autobusowej;
 3. mieć zastępczą komunikację autobusową z uwagi na brak trasy przejazdu oraz podczas nocnych przerw technologicznych.

W dniach 10-16 marca z uwagi na testowanie nowego systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku Łochów – Małkinia wystąpią dodatkowe ograniczenia przepustowości. Część pociągów w tym terminie kursować będzie w skróconej relacji.

W dniach 11-24 marca ze względu na prace utrzymaniowe infrastruktury kolejowej  pomiędzy st. Warszawa Wschodnia a st. Warszawa Rembertów, pociągi kursujące do/z linii średnicowej mogą kursować w zmienionych godzinach.

Linia nr R7 Warszawa – Dęblin

Do 5 maja wciąż będą prowadzone prace na odcinku Pilawa – Dęblin i organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

W związku z kolejną fazą modernizacji linii, od 6 maja na odcinku Otwock – Pilawa nastąpi całkowita przerwa w ruchu pociągów i w zamian będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa. Natomiast na odcinku Pilawa – Dęblin nastąpi wznowienie ruchu pociągów. ZKA na odcinku Otwock – Pilawa będzie kursowała bez zatrzymań na stacjach pośrednich – dla połączeń w relacji Warszawa – Dęblin oraz z zatrzymaniami na wszystkich stacjach pośrednich dla połączeń do/z st. Pilawy. Szczegółowy rozkład jazdy ZKA na odcinku Otwock – Pilawa od dnia 6 maja znany będzie w terminie późniejszym.

Linia nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna

Na odcinku Strzyżyna – Radom ruch pociągów zostanie wstrzymany i zastąpiony przez komunikację autobusową. Będą kursowały autobusy zatrzymujące się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych oraz autobusy przyspieszone, pomijające wybrane zatrzymania.

Szczegółowa informacja o kursowaniu komunikacji autobusowej jest dostępna tutaj.
Szczegółowy rozkład jazdy autobusów ZKA jest dostępny tutaj.

Zakup biletów KM w pierwszym autobusie ZKA u kierownika pociągu.

Na odcinku Czachówek Południowy – Warka kontynuowane będą prace modernizacyjne i ruch pociągów odbywał się będzie jednotorowo.

Dodatkowe zmiany od 13/14 kwietnia 2019 r.

Linia nr R9 Warszawa – Działdowo

Od 10 marca do 31 marca wystąpią utrudnienia na odcinku Chotomów – Nowy Dwór Mazowiecki (przebudowa peronu). Ruch pociągów będzie prowadzony jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze nr 2. Część połączeń zostanie odwołanych. Wybrane pociągi do/z st. Nasielsk będą kursowały w skróconej relacji do/z p.o. Janówek. Część pociągów będzie miała ograniczoną liczbę zatrzymań, natomiast inne będą zatrzymywały się w dodatkowych lokalizacjach. Ponadto bilety KM honorowane będą w pociągu IC nr 3523 na odcinku Legionowo (odj. 16:27) – Nasielsk (przyj. 16:55). Dodatkowo w dniach 22-25 marca nastąpi wstrzymanie ruchu pociągów pomiędzy st. Warszawa Praga i st. Warszawa Gdańska. Wszystkie pociągi rozpoczynające i kończące bieg w Warszawie pojadą do/z st. Warszawy Wschodniej.

Utrudnienia związane z brakiem dojazdu do st. Warszawa Gdańska potrwają również w dniach 12-15 kwietnia.

Od 6 maja do 8 czerwca w godz. 8:55-13:55 znów wystąpią utrudnienia na odcinku Chotomów - Nowy Dwór Mazowiecki. Ruch pociągów prowadzony będzie wahadłowo po 1 czynnym torze.

Kontynuowane będą prace na kolejowym Moście Gdańskim, ruch pociągów będzie odbywać się po jednym czynnym torze. Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2019 r.

Dodatkowe zmiany od 26 marca 2019 r.

Dodatkowe zmiany od 16 kwietnia 2019 r.

Linia nr R31 Sierpc - Kutno

W związku z pracami utrzymaniowymi infrastruktury kolejowej ruch pociągów na całej linii będzie wstrzymany od 6 maja i zastąpiony przez komunikację autobusową.

Linia nr R82 Radom - Drzewica

Na linii prowadzone będą prace związane z wymianą sieci trakcyjnej. Ponadto linia posłuży jako objazdowa dla linii nr 7 Warszawa – Dęblin oraz nr 8 Warszawa – Radom dla pociągów dalekobieżnych. W związku z powyższym w całej organizacji zamknięciowej nie będą kursowały pociągi nr:

 1. 29510 relacji Radom (odj. 8:45) – Przysucha (przyj. 9:19),
 2. 29561 relacji Przysucha (odj. 9:50) – Radom (przyj. 10:23).

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów tutaj.

Kategoria: