Zwroty biletów w związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów KM od 10 marca 2019 r.

Szanowni Podróżni,

informujemy, że w związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów KM od 10 marca 2019 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM) podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 9 marca 2019 r. i ważnych na przejazdy 10 marca 2019 r. i później:

  1. całkowicie niewykorzystanych;
  2. częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, w drodze pisemnego wniosku.

Przypominamy, że zwracając bilet imienny KM całkowicie lub częściowo niewykorzystany należy trwale wykreślić numeru dokumentu ze zdjęciem wpisany na bilecie (skutecznie w sposób uniemożliwiający odczytanie).

Kategoria: