Bilet wycieczkowy

Podróżnym korzystającym z usług Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” oferujemy zakup biletów wycieczkowych. Bilet wycieczkowy obowiązuje od godz. 18.00:

  1. w każdy piątek;
  2. w dzień poprzedzający dni wolne,

oraz w sobotę i niedzielę, jak również w każdy dzień ustawowo wolny od pracy oraz dni określone przez KM podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Na podstawie biletu wycieczkowego można odbyć przejazd pociągiem KM w relacji do 200 km. Uprawnienie do korzystania z biletów wycieczkowych nie dotyczy przejazdów w I strefie KM.

Termin ważności biletu wycieczkowego na przejazd „tam” lub na przejazd „tam i z powrotem” wynosi jeden dzień.

Podróż musi być ukończona do godz. 24.00  w ramach ważności biletu.

Ceny biletów wskazane są w Załączniku do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) tabela nr 13.

Pliki: 

Kategoria: