Warszawa Wschodnia – Płock/Gostynin – oferta specjalna Dla pasażerów podróżujących pociągami uruchamianymi przez KM w bezpośrednich relacjach (przez Kutno): 1) Warszawa – Płock, Płock – Warszawa; 2) Warszawa – Gostynin, Gostynin – Warszawa oferujemy atrakcyjny cennik biletów jednorazowych i...
Od 1 stycznia 2017 r. koszt jednorazowego przejazdu wg oferty Bilet Lotniskowy na przejazd pociągiem i autobusem KM na odcinku Centrum*) – Port Lotniczy Modlin lub odwrotnie wynosi 19,00 zł **). Bilet ten uprawnia do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w 1. strefie ZTM, w dniu ważności...
Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Radom – Drzewica przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów w atrakcyjnych cenach. Oferta obejmuje dwa rodzaje biletów: bilety jednorazowe; bilety odcinkowe miesięczne imienne. Kto...
Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Radom – Pionki przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów w atrakcyjnych cenach. Oferta obejmuje dwa rodzaje biletów: 1) bilety jednorazowe; 2) bilety odcinkowe miesięczne imienne. Kto...
Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Rembertów przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów jednorazowych w atrakcyjnych cenach. Kto może skorzystać z oferty? Oferta jest skierowana do osób kupujących...
Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Wschodnia – Góra Kalwaria przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów w atrakcyjnych cenach. Oferta obejmuje dwa rodzaje biletów: bilety jednorazowe; bilety odcinkowe miesięczne...
Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów w atrakcyjnych cenach. Oferta obejmuje dwa rodzaje biletów: bilety jednorazowe; bilety odcinkowe miesięczne imienne...
Bilety okresowe odcinkowe imienne wydawane są na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich na odcinkach do 200 km z wyjątkiem pociągu Słoneczny, Dragon oraz innych pociągów o charakterze komercyjnym. Bilet okresowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na...
Przejazdy grupowe to możliwość tańszego podróżowania dla grup zorganizowanych. Pozwalają one na podróż pociągami uruchamianymi przez KM, wg taryfy normalnej lub z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% i 95%, w zależności od indywidualnych uprawnień uczestników grupy. Gdzie można zakupić...
Oferta dedykowana jest dla: 1. dzieci i młodzieży do ukończenia 26 roku życia, nie posiadających uprawnień do ulgi ustawowej; 2. osób, które ukończyły 60 lat. Wyżej wymienione osoby są uprawnione do przejazdów z ulgą 35% pociągami uruchamianymi przez KM, na podstawie biletów: 1....
Podróżnym korzystającym z usług Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” oferujemy zakup biletów wycieczkowych. Bilet wycieczkowy obowiązuje od godz. 18.00: w każdy piątek, w dzień poprzedzający dni wolne, oraz w sobotę i niedzielę, jak i każdy dzień ustawowo przyjęty jako dzień wolny od...
Bilet strefowy KM umożliwia podróżowanie pociągami po określonym obszarze, z wyjątkiem pociągu Słoneczny, Dragon i innych o charakterze komercyjnym. Wyróżniamy następujące strefy KM: strefa I ograniczona stacjami – Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka, Ząbki,...
Podróżnemu posiadającemu uprawnienie do ulgi: ustawowej (w tym również wydane wg ofert specjalnych): 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%; handlowej 35% zamierzającemu skorzystać z przejazdu w obie strony – wydaje się oddzielny bilet na przejazd „tam” i oddzielny na przejazd „z...
Bilet abonamentowy uprawnia do 12 przejazdów pociągami KM, z wyjątkiem pociągu Słoneczny, Dragon i innych o charakterze komercyjnym, w wybranej relacji w ciągu dwóch kolejno po sobie następujących miesięcy. Bilet abonamentowy wg taryfy normalnej może kupić każda osoba. Legalizacja biletu...
2015-12-31
„Wspólny Bilet ZTM – KM – WKD” od 1 sierpnia 2016 r. Od 1 sierpnia 2016 r. ulega rozszerzeniu obszar obowiązywania pierwszej strefy biletowej ZTM, w zakresie objętym ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” o odcinek Warszawa Rembertów – Warszawa Mokry Ług. W związku z powyższym stacją graniczną 1...
2014-09-15
„Firma z KM” to oferta benefitu pozapłacowego, dzięki której pracownicy Twojej firmy znacznie obniżą koszty swoich codziennych dojazdów do pracy i do domu. Skierowana jest zarówno do dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Wykupując ulgową usługę transportową „Firma z KM” już dla 15 pracowników,...
2013-08-27
  Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” wprowadziła nieodpłatny przewóz psa przez cały rok, w tym psa przewodnika (psa asystującego) towarzyszącego w podróży osobie niewidomej albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji. 1. Dorosły podróżny posiadający ważny bilet na przejazd pociągiem uruchamianym przez...
2013-08-27
  Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" wprowadziła nieodpłatny przewóz roweru przez cały rok. 1. Podróżny posiadający ważny bilet na przejazd pociągiem uruchamianym przez Koleje Mazowieckie może zabrać ze sobą i przewieźć nieodpłatnie jeden rower. 2. Rower można przewieźć: 1) w przedziale dla...
2012-12-31
Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” przygotowała dla Państwa ofertę – Bilet sieciowy imienny: dobowy KM – ważny w ciągu 24 godzin, licząc od godziny określonej na bilecie lub wskazanej przez nabywcę; 3-dniowy KM - ważny przez kolejne po sobie następujące trzy dni, licząc od godziny określonej na...
2012-09-30
  Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” działająca w imieniu i na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczęła budowę parkingów w systemie „Parkuj i Jedz” w ramach środków przeznaczonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację tej inwestycji. Głównym założeniem systemu...

Strony