Zakup biletu przez Internet

Zakup biletu przez Internet

Od 30 marca 2017 r. pasażerowie korzystający z usług Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. mogą nabywać bilety za pośrednictwem strony internetowej bilety.mazowieckie.com.pl.

Jakie bilety można nabyć za pośrednictwem strony internetowej?

Za pośrednictwem strony bilety.mazowieckie.com.pl można nabyć bilety:

  1. jednorazowe;
  2. strefowe czasowe;
  3. dobowe;
  4. 3-dniowe;
  5. jednorazowe wg ofert specjalnych;
  6. na przejazd pociągiem „Dragon”.

W jaki sposób zakupić bilet przez Internet?

Aby dokonać zakupu biletu, w pierwszej kolejności należy wybrać stację początkową i końcową, datę i godzinę wyjazdu, opcjonalnie można podać stacje pośrednie i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Po wprowadzeniu tych parametrów na ekranie wyświetlone zostaną informacje o najbliższym dostępnym połączeniu oraz o następnych. Po wybraniu połączenia, którym będzie realizowana podróż użytkownik otrzyma informację o ofertach taryfowych. Pierwszą ofertą jaka zostanie przedstawiona będzie zawsze oferta najtańsza, która może składać się z różnych taryf Kolei Mazowieckich oraz uwzględniać ulgę wskazaną przez osobę kupującą. Pozwala to osobie nieznającej ofert Spółki KM na zakup zawsze najtańszego biletu.

Bilety internetowe można nabywać po zalogowaniu do swojego konta (konto można utworzyć przed rozpoczęciem zakupu bądź w trakcie zakupu) lub bez rejestracji w standardowych okresach przedsprzedaży. Płatności za bilety realizowane są za pośrednictwem Dotpay S.A. z wykorzystaniem szybkich przelewów online lub kart płatniczych organizacji takich jak Visa i MasterCard. Zakupione bilety internetowe udostępniane są przez stronę internetową w formie pliku pdf do samodzielnego wydruku lub okazania na ekranie urządzenia mobilnego.

Strona internetowa do sprzedaży biletów jest dostosowana do obsługi na urządzeniach mobilnych.

Kontrola biletów

Bilety internetowe są biletami imiennymi, podczas kontroli należy okazać dokument ze zdjęciem, którego dane zostały zamieszczone na bilecie. W przypadku kiedy bilet internetowy wystawiony jest dla kilku osób, na bilecie zamieszczone są dane tylko jednego podróżnego, który podczas kontroli wskazuje pozostałe osoby odbywające przejazd na podstawie biletu. W razie korzystania z biletu ulgowego dodatkowo należy okazać do kontroli ważny dokument poświadczający uprawnienie do ulgi.

Zwrot biletu

Za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży można dokonać zwrotu/wymiany zakupionego biletu internetowego przed rozpoczęciem jego terminu ważności, jeżeli plik pdf zawierający bilet do wydruku/okazania na ekranie urządzenia mobilnego nie został pobrany. W pozostałych przypadkach o zwrot należności za odpowiednio poświadczony niewykorzystany bilet można ubiegać się w drodze pisemnej reklamacji kierowanej do Kolei Mazowieckich (www.mazowieckie.com.pl/pl/skargi-i-reklamacje#site)

Reklamacje

Użytkownik po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą zakupu biletu internetowego powinien wnieść reklamację do Zespołu skarg i reklamacji Kolei Mazowieckich, ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa, bądź na adres e-mail: skargi@mazowieckie.com.pl lub w dowolnym punkcie odprawy KM.

Reklamacje dotyczące wezwań do zapłaty wystawionych przez kontrolerów/kierowników pociągów powinny być składane w okienku Wydziału Windykacji na dworcu Warszawa Wschodnia od strony ul. Lubelskiej, bądź na adres e-mail: odwołania@mazowieckie.com.pl.

Reklamacja powinna odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia 7 marca 2006 r. Nr 38, poz. 266).

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, w ciągu 30 dni od daty wpływu.

Regulamin Systemu IKM

Regulamin internetowej sprzedaży biletów Spółki „Koleje Mazowieckie - KM"  jest dostępny na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl/pl/regulamin-internetowej-sprzedazy-biletow#site.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Koleje Mazowieckie – KM (RP-KM).

Wszelkie pytania, uwagi oraz sugestie związane z zakupem biletów za pośrednictwem systemu IKM prosimy zgłaszać na adres e-mail bilety.info@mazowieckie.com.pl lub pod numerem telefonu Call Center (24h): 22 364 44 44.

Kategoria: