Bilet sieciowy imienny Kolei Mazowieckich

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” przygotowała dla Państwa ofertę – Bilet sieciowy imienny:

  1. dobowy KM – ważny w ciągu 24 godzin, licząc od godziny określonej na bilecie lub wskazanej przez nabywcę;
  2. 3-dniowy KM - ważny przez kolejne po sobie następujące trzy dni, licząc od godziny określonej na bilecie lub wskazanej przez nabywcę, tj. do godziny 24.00 trzeciego dnia ważności biletu;
  3. miesięczny - na okres jednego miesiąca, np.: od 6 lutego do 5 marca - gdy miesiąc luty ma 28 dni, od 6 lutego do 6 marca - gdy miesiąc luty ma 29 dni, od 13 kwietnia do 12 maja;
  4. kwartalny - na okres trzech kolejno po sobie następujących miesięcy, np.: od 15 września do 14 grudnia, od 1 listopada do 31 stycznia;
  5. roczny - na okres dwunastu kolejno po sobie następujących miesięcy, np.: od 1 stycznia do 31 grudnia.

Bilet sieciowy uprawnia do wielokrotnych przejazdów wszystkimi pociągami KM z wyjątkiem pociągu Słoneczny, Dragon i innych o charakterze komercyjnym, kursującymi na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kam., Drzewica, w terminie ważności na nim wskazanym.

Bilet sieciowy można nabyć:

  1. wg taryfy normalnej;
  2. z ulgą handlową: 35%, 50%.

Pliki: 

Kategoria: