Bilet sieciowy imienny Kolei Mazowieckich

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” przygotowała dla Państwa ofertę – Bilet sieciowy imienny:

  1. dobowy KM – ważny w ciągu 24 godzin, licząc od godziny określonej na bilecie lub wskazanej przez nabywcę;
  2. 3-dniowy KM – ważny przez kolejne po sobie następujące trzy dni, licząc od godziny określonej na bilecie lub wskazanej przez nabywcę, tj. do godziny 24.00 trzeciego dnia ważności biletu;
  3. miesięczny – na okres jednego miesiąca, np.: od 6 lutego do 5 marca - gdy miesiąc luty ma 28 dni, od 6 lutego do 6 marca – gdy miesiąc luty ma 29 dni, od 13 kwietnia do 12 maja;
  4. kwartalny – na okres trzech kolejno po sobie następujących miesięcy, np.: od 15 września do 14 grudnia, od 1 listopada do 31 stycznia;
  5. roczny – na okres dwunastu kolejno po sobie następujących miesięcy, np.: od 1 stycznia do 31 grudnia.

Bilet sieciowy uprawnia do wielokrotnych przejazdów pociągami KM, z wyjątkiem pociągu Słoneczny i innych o charakterze komercyjnym, kursującymi na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Szulborze Wielkie, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kam., Drzewica, w terminie ważności na nim określonym (wskazanym przez nabywcę lub liczonym od daty wydania).

Bilety dobowe KM i 3-dniowe KM uprawniają do przejazdu autobusem KM na odcinku stacja Modlin - Lotnisko Modlin.

Bilet sieciowy można nabyć:

  1. wg taryfy normalnej;
  2. z ulgą handlową: 35%, 50%.

Warunki oferty § 39 Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich - KM (TP-KM)
Tabele opłat za bilety sieciowe imienne KM obowiązujące od 1 lipca 2022 r.

 

Kategoria: