Bilet Turysty - nowa oferta KM na wakacje 2015

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” przygotowała dla swoich podróżnych nową ofertę Bilet Turysty.

Oferta obowiązywać będzie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r.

W kasach i biletomatach bilet można nabyć od 24 czerwca 2015 r.

Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi pociągami KM, z wyjątkiem pociągu „Słoneczny”, na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kam., Drzewica.

Bilet Turysty ma 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Uprawnia do podróżowania przez 3 dowolnie wybrane z 10 kolejno po sobie następujących dni ważności biletu. Do biletu wydawany jest karnet, na którym podróżny dokonuje legalizacji rozpoczęcia każdego z trzech dni ważności biletu.

Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi  wg taryfy normalnej 67,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg.

Bilet Turysty zakupiony po 22 sierpnia 2015 r. ważny będzie do 31 sierpnia 2015 r.

Pliki: 

Kategoria: