Honorowanie biletów KM i IC na linii nr 9 Działdowo - Warszawa

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z utrudnieniami na linii nr 9 Warszawa – Działdowo związanymi z modernizacją infrastruktury kolejowej obowiązywać będzie honorowanie:

1) w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie wszystkich ważnych biletów na przejazdy pociągami Spółki „PKP Intercity”:

a) na trasie Modlin – Nowy Dwór Mazowiecki w pociągach:

  • nr 93632, nr 93640 – w okresie 10 marca – 08 czerwca 2019 r. –  codziennie,
  • nr 51430 – w okresie 10 – 31 marca 2019 r. –  codziennie,
  • nr 93634 – w okresie 01 kwietnia – 08 czerwca 2019 r. –  codziennie,
  • nr 93636 – w okresie 10 – 31 marca 2019 r. w soboty i niedziele oraz w okresie 01 kwietnia – 08 czerwca 2019 r. –  codziennie oprócz 21 kwietnia 2019 r.,

b) na trasie Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin w pociągach:

  • nr 93679 – w okresie 10 marca – 08 czerwca 2019 r. – codziennie,
  • nr 93681 – w okresie 10 – 31 marca 2019 r. – codziennie,
  • nr 15613 – w okresie 01 kwietnia – 08 czerwca 2019 r. – codziennie,
  • nr 93683 – w okresie 10 – 31 marca 2019 r. w soboty i niedziele oraz w okresie 01 kwietnia – 08 czerwca 2019 r. codziennie oprócz 21 kwietnia 2019 r.;

2) w pociągu Spółki „PKP Intercity” nr 3522 „Kolberg” w wagonach klasy 2 wszystkich ważnych biletów na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich na trasie Legionowo – Nasielsk w terminie 10-31 marca 2019 r.

Podróżni z ważnymi biletami KM:

a) będą mogli zająć wolne miejsce do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca – osobom tym nie wydaje się nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca do siedzenia,

b) którzy zamierzają przewieźć bagaż, rower lub psa zobowiązani są do nabycia odpowiedniego biletu na taki przewóz zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity” S.A. ( TP-IC) na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „PKP Intercity” S.A. (RPO-IC), pod rygorem obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, której wysokość jest wskazana w Cenniku usług przewozowych „PKP Intercity”.

Kategoria: