Honorowanie biletów KM i ZTM na linii nr 8 Warszawa – Radom od 21 sierpnia 2016 r

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z kontynuacją prac modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii nr 8 Warszawa – Radom nastąpiły zmiany rozkładu jazdy:

 1. od 21 sierpnia 2016 r. autobusów komunikacji miejskiej - zamknięty będzie przejazd ul. Karczunkowską przy przystanku kolejowym Warszawa Jeziorki (objazd ul. Baletową);
 2. od 4 września 2016 r. pociągów KM linii R8 - ruch pociągów na odcinku Warszawa Okęcie – Piaseczno – Czachówek Południowy będzie prowadzony po jednym torze, część pociągów będzie odwołana, a niektóre pociągi będą kursowały w skróconej relacji.

W okresach przerw pomiędzy rozkładowymi pociągami KM, podróżni jadący:

 1. z centrum Warszawy w kierunku Piaseczna mogą skorzystać z przejazdu metrem M1 do stacji Wilanowska i dalej autobusami 709, 727;
 2. ze stacji położonej na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Służewiec w kierunku Piaseczna mogą korzystać z przejazdu pociągami: SKM S2, S3 i KM RL do przystanku Warszawa Służewiec, skąd autobusami 189, 401, 402, 504 do ul. Puławskiej i dalej liniami 709 i 727;
 3. do stacji Warszawa Okęcie:
 1. od strony centrum Warszawy mogą skorzystać z przejazdu pociągami SKM S2, S3 i KM RL do stacji Warszawa Lotnisko Chopina i przejazdu autobusami 148 i 331,
 2. od strony Piaseczna – z dojazdu autobusami 709 i 727 do przystanku Poleczki i dalej autobusami 148 i 331;
 1. do stacji Warszawa Jeziorki mogą dojechać liniami 209 (do tymczasowej pętli PKP Jeziorki) ze stacji Metro Stokłosy i 737 (do przystanku Zgorzała) z Ursynowa Płd.;
 2. do stacji Warszawa Dawidy – dojazd autobusem 715 ze stacji Metro Wilanowska albo Al. Krakowskiej lub 737 z Ursynowa Płd. (przy stacji Metro Stokłosy).

Honorowanie biletów od 21 sierpnia 2016 r.

Bilety KM (sieciowe oraz ważne na przejazdy do odpowiednich stacji na modernizowanym odcinku linii kolejowej lub przez ten odcinek) są honorowane:

 1. w pociągach SKM S2 i S3 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna – Warszawa Lotnisko Chopina;
 2. na linii metra M1 na odcinku Centrum – Stokłosy;
 3. w uruchamianych przez ZTM autobusach na wskazanych odcinkach:
 1. 709, 727 (Metro Wilanowska – PKP Piaseczno),
 2. 189, 401, 402 (PKP Służewiec – Metro Służew),
 3. 148, 331 (Lotnisko Chopina – Poleczki),
 4. 504 (Novotel – Poleczki),
 5. 209 (Metro Stokłosy – PKP Jeziorki),
 6. 165 (cała trasa),
 7. 737 (Ursynów Płd. – Zgorzała),
 8. 739 (Metro Wilanowska – Mysiadło),
 9. 715 (cała trasa);
 1. w tramwajach linii 7, 9, 15 na odcinku PKP Rakowiec – P+R Al. Krakowska.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, na obszarze odpowiednich stref) ważne są w pociągach KM (linie R8 i RL) na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Centralna / Warszawa Śródmieście – Warszawa Służewiec – Warszawa Jeziorki / Warszawa Lotnisko Chopina.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-godzinnym, czyli np. 15.09. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Pliki: 

Kategoria: