Honorowanie biletów na odcinku Pasieki – Prabuty Góry w okresie 14-30 maja 2018 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez Polskie Linie Kolejowe na odcinku Wyszków – Ostrołęka i brakiem możliwości dojazdu Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA) do przystanku osobowego Prabuty Góry, w terminie 14-30 maja 2018 r., podróżni posiadający bilety KM:

1) jednorazowe;
2) okresowe

wydane z kierunku Tłuszcza do p.o. Prabuty Góry, mogą na ich podstawie odbyć przejazd do stacji Pasieki, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Kategoria: