Honorowanie biletów na odcinku Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że od 4 kwietnia 2018 r. nastąpiła zmiana rozkładu jazdy pociągów KM. Niektóre pociągi na linii R3 kursują z pominięciem stacji/p.o. Warszawa Gołąbki, Warszawa Ursus Północny i Warszawa Włochy.

Ze względu na dogodność dojazdu do 5 maja 2018 r. (sobota) w godzinach 15:00 - 18:00, podróżni posiadający bilety okresowe:

1)  ZTM ważne w 1. strefie (w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”);
2)  strefowe KM ważne w 1. strefie KM;
3)  odcinkowe KM wydane do/ ze stacji: Warszawa Gołąbki, Warszawa Ursus Północny,

mogą na ich podstawie odbyć przejazd do stacji Ożarów Mazowiecki i przesiąść się do pociągu jadącego w kierunku Warszawy, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Kategoria: