Honorowanie biletów WKD w pociągach KM w okresie 1 lipca – 31 sierpnia 2016 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z planowanym remontem linii WKD w okresie 1 lipca - 31 sierpnia 2016 r. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna w pociągach KM będą honorowane ważne bilety jednorazowe i okresowe WKD.

Bilet jednorazowy strefowy WKD uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągiem w danej strefie czasowej określonej na bilecie. Bilet na przejazd jest ważny w:

  • I strefie czasowej - do 19 minut,
  • II strefie czasowej - do 38 minut,
  • III strefie czasowej - powyżej 38 minut

od skasowania, wg czasu przejazdu określonego w rozkładzie jazdy pociągów. Nieplanowanego postoju pociągu (opóźnienia) oraz czasu potrzebnego na przesiadkę pomiędzy pociągami na przystanku osobowym Opacz nie wlicza się do czasu ważności.

Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD będzie ważny na dalszy przejazd pociągiem KM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie.

Podróżny posiadający nieskasowany bilet jednorazowy WKD, zobowiązany będzie wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

W przypadku ujawnienia w pociągu KM podróżnego z nieważnym (w tym nieskasowanym) biletem jednorazowym WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM, dokonywana jest przez KM, na zasadach obowiązujących w KM.

Zwrotów należności za całkowicie lub częściowo nie wykorzystane bilety WKD dokonują kasy biletowe WKD.

Kategoria: