Karta Mazowiecka

Karta Mazowiecka to nowy rodzaj nośnika biletu Kolei Mazowieckich zapisanego w formie elektronicznej na karcie bezstykowej. System elektroniczny oparty jest o kartę mikroprocesorową, zgodną ze standardem ISO/IEC 14443 dla biletów Kolei Mazowieckich oraz emulacją MIFARE Classic.

 

Karta Mazowiecka - awers i rewers

 

Wprowadzenie nowoczesnego nośnika biletów ma na celu podniesienie jakości usług.

Na Karcie Mazowieckiej można zapisać następujące bilety:

1) sieciowe imienne KM (dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne, roczne);
2) odcinkowe imienne KM (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne);
3) strefowe imienne KM (czasowe, miesięczne, kwartalne);
4) wydane wg ofert specjalnych obowiązujących w pociągach KM;
5) jednorazowe KM.

Oprócz biletów Spółki KM na Karcie Mazowieckiej jest możliwość kodowania jednocześnie biletów ZTM, zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Taryfie przewozowej m.st. Warszawy.

Kodowanie biletów na Karcie Mazowieckiej możliwe jest w kasach biletowych wyposażonych w terminale kodujące oraz w biletomatach.
Schemat linii kolejowych: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/jmapa 

Do obsługi Karty Mazowieckiej zostało przygotowanych 14 Punktów Obsługi Klienta - oznaczone są one poprzez informację na okienku kasowym:

Zdjęcie naklejki znajdującej się przy przy kasach, w których znajduje się Punkt Obsługi Klienta Karty Mazowieckiej

 

 

 

 

 

 

w których przyjmowane są wnioski i wydawane Karty Mazowieckie oraz prowadzona jest obsługa pasażerów/użytkowników kart. Punkty Obsługi Klienta zlokalizowane są na nw. dworcach:

1) Warszawa Wschodnia (ul. Lubelska 24);
2) Warszawa Wileńska (ul. Targowa 72);
3) Warszawa Gdańska (ul. Z. Słomińskiego 6);
4) Warszawa Śródmieście peron nr 1 (Al. Jerozolimskie 50);
5) Warszawa Śródmieście peron nr 3 (Al. Jerozolimskie 50);
6) Otwock (ul. Orla 1);
7) Radom (ul. Plac Dworcowy 2);
8) Żyrardów (ul. Piłsudskiego 1);
9) Grodzisk Mazowiecki (ul. 1-go Maja 4);
10) Sochaczew (ul. Sienkiewicza 5);
11) Ciechanów (ul. Sienkiewicza 73);
12) Siedlce (ul. S. Zdanowskiego 1);
13) Modlin (ul. Mieszka 1);
14) Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Sportowa 1).

Ogólne warunki wydawania i użytkowania Karty Mazowieckiej: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/ogolne-warunki-wydawania-i-uzytkowania-karty-mazowieckiej#site

 

Wniosek o wydanie Karty Imiennej

Zapoznanie się z „Ogólnymi warunkami wydawania i użytkowania Karty Mazowieckiej”, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie wniosku o wydanie Karty Mazowieckiej pozwala na przystąpienie do programu pilotażowego oraz wydanie spersonalizowanej karty imiennej.

Wydrukowany ze strony www.mazowieckie.com.pl i poprawnie wypełniony wniosek można złożyć w dowolnej kasie biletowej Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”, a także przesłać pocztą na adres:

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
03-802 Warszawa

z dopiskiem „Centrum Obsługi Klienta”.

Najważniejszą zmianą dla podróżnych związaną z wdrożeniem Karty Mazowieckiej jest sama forma biletu. Nie jest to już bilet papierowy, ale wygodny elektroniczny nośnik, na którym można jednocześnie zakodować kilka biletów Kolei Mazowieckich, a także bilety ZTM Warszawa.

Zapraszamy na stronę internetową karta.mazowieckie.com.pl, na której znajdują się informacje dotyczące Karty Mazowieckiej. Na tej stronie można:

1) założyć konto użytkownika i złożyć wniosek o wydanie karty;
2) zalogować się do konta na podstawie nr karty oraz PIN-u wygenerowanego przy wydaniu karty;
3) sprawdzić historię karty;
4) znaleźć informacje oraz nowości na temat Karty Mazowieckiej.

Wszelkie uwagi związane z użytkowaniem Karty Mazowieckiej prosimy przesyłać na adres mail karta@mazowieckie.com.pl z podaniem nr karty oraz szczegółowym opisem.

Korzyści dla podróżnego z posiadania Karty Mazowieckiej:

1) nowoczesny nośnik biletów odporny na uszkodzenia i zniszczenia;
2) brak obowiązku posiadania dokumentu ze zdjęciem podczas kontroli;
3) brak konieczności nanoszenia danych posiadacza na bilecie imiennym;
4) jeden nośnik, na którym może być zakodowanych nawet 6 ważnych biletów;
5) możliwość zakodowania biletów ZTM;
6) możliwość zastrzeżenia karty w przypadku zagubienia oraz odzyskania biletu w wyniku wyrobienia duplikatu karty;
7) prosty sposób zakupu kolejnego biletu dzięki funkcji odnów kontrakt;
8) rozmiar karty zgodny z rozmiarem kart bankowych, można ją bezpiecznie przechowywać z innymi kartami.

Pliki: 

Kategoria: