Komunikaty specjalne - COVID-19

Informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy takie jak: wysoka gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, dreszcze, bóle mięśniowe oraz ogólne zmęczenie i podejrzewasz, że możesz być zarażony koronawirusem SARS-Cov-2, w żadnym wypadku nie zgłaszaj się na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub do przychodni lekarskiej. Zadzwoń na numer infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590, gdzie uzyskasz niezbędne informacje o sposobach postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2 oraz numer telefonu do najbliższej placówki sanitarno-epidemiologicznej lub szpitala zakaźnego. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia konsultuj telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalem zakaźnym/przychodnią lekarską.

Jeśli podejrzewasz, że możesz być zarażony koronawirusem SARS-Cov-2, ale nie masz jeszcze objawów – pozostań w domu i unikaj kontaktu z innymi osobami celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. Zadzwoń na numer infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590, gdzie uzyskasz niezbędne informacje o sposobach postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2 oraz numer telefonu do najbliższej placówki sanitarno-epidemiologicznej lub szpitala zakaźnego.

Jak uniknąć zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2

 1. Pamiętaj o właściwej higienie rąk. Należy regularnie i dokładnie myć ręce z użyciem wody i mydła bądź dezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu celem zabicia wirusów.
 2. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos wewnętrzną stroną zgiętego łokcia lub chusteczką higieniczną, którą następnie natychmiastowo wyrzuć.
 4. Jeżeli to możliwe, zachowaj odległość co najmniej 2 metrów od innych osób, zwłaszcza kichających i/lub kaszlących.

 


pon., 25/05/2020

Zmiany w rozkładzie jazdy w dniach 1-13 czerwca 2020 r.

W dniach 1-13 czerwca 2020 r. nadal będzie obowiązywał zmieniony rozkład jazdy, który jest kontynuacją rozkładu obowiązującego do 31 maja 2020 r.

Uruchomiono dodatkowe pociągi w całej relacji:

 • 19325 relacji Warszawa Wschodnia 14:31 – Grodzisk Mazowiecki 15:19;
 • 93708 relacji Grodzisk Mazowiecki 5:40 – Zielonka 6:48;
 • 91750 relacji Zielonka 6:59 – Warszawa Zachodnia 7:34;
 • 10811 relacji Warszawa Wileńska 7:22 – Wołomin Słoneczna 7:45;
 • 10234 relacji Wołomin Słoneczna 7:42 – Warszawa Wileńska 8:05;
 • 93711 relacji Warszawa Zachodnia 15:20 – Wołomin Słoneczna 16:08;
 • 11778 relacji Tłuszcz 14:16 – Warszawa Wileńska 14:55;
 • 11663 relacji Warszawa Wileńska 17:40 – Tłuszcz 18:18;
 • 19205 relacji Warszawa Wileńska 17:50 – Tłuszcz 18:29.

Uruchomiono dodatkowe pociągi na odcinku trasy:

 • 93848 relacji Grodzisk Mazowiecki 15:37 – Mrozy 17:28 (nowy pociąg na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Zachodnia oraz Mińsk Mazowiecki – Mrozy);
 • 93851 relacji Warszawa Zachodnia 17:20 – Mrozy 18:31 (nowy pociąg na odcinku Mińsk Mazowiecki – Mrozy);
 • 93822 relacji Grodzisk Mazowiecki 17:46 – Mińsk Mazowiecki 19:17 (nowy pociąg na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki);
 • 93802 relacji Łowicz Główny 17:53 – Mińsk Mazowiecki 20:05 (nowy pociąg na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki);
 • 12790 relacji Wołomin Słoneczna 7:37 – Radom 11:47 (nowy pociąg na odcinku Wołomin Słoneczna – Warszawa Wschodnia);
 • 11756 relacji Tłuszcz 6:16 – Warszawa Wileńska 6:55 (nowy pociąg na odcinku Tłuszcz – Wołomin Słoneczna).

Dodatkowo na linii KM6 Warszawa – Małkinia na odcinku Łochów – Tłuszcz w dniach 5-7 czerwca 2020 r. wystąpią duże utrudnienia związane z odwołaniem części pociągów na tym odcinku.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym rozkładem jazdy dla poszczególnych linii, który znajduje się w tabelach rozkładu jazdy.


wt., 17/03/2020 (aktualizacja - wt., 26/05/2020)

Uwaga! Zmiany w związku ze stanem epidemii

Ze względu na panującą sytuację związaną ze stanem epidemii Koleje Mazowieckie wprowadzają dodatkowe zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, a także w funkcjonowaniu Punktu Rzeczy Znalezionych oraz kas biletowych.

 • w dniach 18-31 maja 2020 r. nadal obowiązywać będzie zmieniony rozkład jazdy. Z uwagi na zwiększoną frekwencję na każdej z głównych linii obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie, w godzinach szczytu uruchomiono dodatkowe połączenia. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym rozkładem jazdy dla poszczególnych linii, który znajduje się w tabelach rozkładu jazdy.

 • Od 17 marca część kas biletowych KM została zamknięta, w związku z tym zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem kanałów bezgotówkowych, np. za pośrednictwem telefonu komórkowego czy przez Internet.

 • Do odwołania zostaje wprowadzone ograniczenie funkcjonowania Punktu Rzeczy Znalezionych – przedmioty znalezione trafią do Punktu, jednak ich wydawanie zostaje czasowo zawieszone.

 • Ze względu na wyznaczenie tzw. stref 0 w pociągach prosimy Państwa o niekierowanie się na początek i na koniec składów – ze względów bezpieczeństwa zostały one wyłączone z użytku Podróżnych.
   


Informacja dla podróżnych

Informacja kolejowa „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.: 22 364 44 44 - numer infolinii czynny całodobowo.

Informacje odnośnie oferty „Wspólny Bilet ZTM - KM - WKD” można uzyskać pod adresem e-mail: przepisy.taryfy@mazowieckie.com.pl.

Informacje odnośnie Karty Mazowieckiej można uzyskać pod adresem e-mail: karta@mazowieckie.com.pl.

Dział pomocy technicznej sprzedaży internetowej (System IKM): bilety.info@mazowieckie.com.pl.

Bagaż pozostawiony w pociągu: 22 364 44 44 - numer infolinii czynny całodobowo.


czw., 19/03/2020 (aktualizacja - czw., 4/06/2020)

Sprzedaż biletów

Dbając o bezpieczeństwo klientów oraz naszych pracowników, rekomendujemy zakup biletów na przejazdy pociągami spółki „Koleje Mazowieckie - KM" za pośrednictwem kanałów samoobsługowych, tj.:

Jednocześnie informujemy, że tymczasowo zawieszona jest możliwość zakupu biletu lotniskowego (za pośrednictwem strony internetowej jak i aplikacji mobilnych) ze względu na odwołane połączenia pomiędzy lotniskiem w Modlinie a stacją PKP Modlin.

W okolicznościach, w których nieuniknione jest skorzystanie z zakupu biletu w kasie stacjonarnej lub u kierownika pociągu zachęcamy do realizowania płatności w sposób bezgotówkowy.

Wykaz oraz godziny pracy kas KM

____________________________________________________________________________________________________

wt., 21/04/2020

Zwroty biletów w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 do 26 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że szczególne zasady zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety na przejazdy wielokrotne pociągami KM wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa Covid-19, obowiązywać będą wyłącznie w zakresie zwrotów biletów zakupionych najpóźniej 26 kwietnia 2020 r.

Oznacza to, że podróżni będą mogli dokonać zwrotu biletów:

1. zakupionych  do 26 kwietnia 2020 r. (włącznie) i ważnych na przejazdy 26 kwietnia 2020 r. i później – w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie- KM" (RP-KM):

a) w kasach biletowych: okresowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, sieciowych: dobowych KM, 3-dniowych KM):

   - całkowicie niewykorzystanych,
   - częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

b) na przejazdy wielokrotne, w tym: kwartalne, roczne i abonamentowe – całkowicie lub częściowo niewykorzystane, na podstawie pisemnego wniosku przesłanego do Wydziału Kontroli Dochodów na adres wnioski.mfd@mazowieckie.com.pl,

     bez potrącenia odstępnego;

2. zakupionych 27 kwietnia  2020 r. i ważnych na przejazdy 27 kwietnia 2020 r. i później – zgodnie z terminami wskazanymi  w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie- KM" (RP-KM):

a) w kasach biletowych: okresowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, sieciowych: dobowych KM, 3-dniowych KM):

   - całkowicie niewykorzystanych,
   - częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

b) na przejazdy wielokrotne:

   - całkowicie niewykorzystanych,
   - częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

w tym: abonamentowych, kwartalnych i rocznych oraz innych biletów okresowych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, sieciowych: dobowych KM, 3-dniowych KM), których nie można było zwrócić w kasie biletowej, na podstawie pisemnego wniosku, przesłanego do Wydziału Kontroli Dochodów na adres wnioski.mfd@mazowieckie.com.pl

po potrąceniu odstępnego.

W przypadku zwrotu w kasie biletowej biletu zakodowanego na Karcie Mazowieckiej do wniosku powinno zostać dołączone Potwierdzenie skasowania biletu.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku:

- braku potwierdzenia sprzedaży za bilety opłacone kartą płatniczą - dopuszcza się możliwość zwrotu należności za bilety opłacone bezgotówkowo po przedstawieniu potwierdzenia płatności z wyciągu bankowego, na którym widnieje numer karty płatniczej,
- wniosków przesłanych przez podróżnych elektronicznie, umożliwia się zwrot na podstawie załączonej kopii biletu. Podróżny zobowiązany jest przed wysłaniem kopii do własnoręcznego w sposób trwały przekreślenia po przekątnych czołowej strony biletu, trwałego wykreślenia numeru dokumentu ze zdjęciem wpisanego na bilecie (skutecznego w sposób uniemożliwiający odczytanie) i dokonania równolegle do linii przekreślenia adnotacji „ZWROT”,
- wniosków dotyczących zwrotów biletów okresowych zakodowanych na Karcie Mazowieckiej,
w przypadku braku możliwości usunięcia zapisu biletu z pamięci elektronicznej karty, numer biletu zostanie zastrzeżony.


pon., 16/03/2020

Punkt Rzeczy Znalezionych KM

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19 i w trosce o Państwa bezpieczeństwo, do odwołania zostaje zawieszone wydawanie przedmiotów z Punktu Rzeczy Znalezionych Kolei Mazowieckich.

Kontakt z Punktem Rzeczy Znalezionych możliwy jest pod nr telefonu: 885 971 178.

Kategoria: