Komunikaty specjalne - COVID-19

Informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy takie jak: wysoka gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, dreszcze, bóle mięśniowe oraz ogólne zmęczenie i podejrzewasz, że możesz być zarażony koronawirusem SARS-Cov-2, w żadnym wypadku nie zgłaszaj się na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub do przychodni lekarskiej. Zadzwoń na numer infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590, gdzie uzyskasz niezbędne informacje o sposobach postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2 oraz numer telefonu do najbliższej placówki sanitarno-epidemiologicznej lub szpitala zakaźnego. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia konsultuj telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalem zakaźnym/przychodnią lekarską.

Jeśli podejrzewasz, że możesz być zarażony koronawirusem SARS-Cov-2, ale nie masz jeszcze objawów – pozostań w domu i unikaj kontaktu z innymi osobami celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. Zadzwoń na numer infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590, gdzie uzyskasz niezbędne informacje o sposobach postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2 oraz numer telefonu do najbliższej placówki sanitarno-epidemiologicznej lub szpitala zakaźnego.

Jak uniknąć zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2

  1. Pamiętaj o właściwej higienie rąk. Należy regularnie i dokładnie myć ręce z użyciem wody i mydła bądź dezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu celem zabicia wirusów.
  2. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  3. Podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos wewnętrzną stroną zgiętego łokcia lub chusteczką higieniczną, którą następnie natychmiastowo wyrzuć.
  4. Jeżeli to możliwe, zachowaj odległość co najmniej 2 metrów od innych osób, zwłaszcza kichających i/lub kaszlących.

 


wt., 17/03/2020 (aktualizacja - nd., 14/06/2020)

Uwaga! Zmiany w związku ze stanem epidemii

  • Od 17 marca część kas biletowych KM została zamknięta, w związku z tym zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem kanałów bezgotówkowych, np. za pośrednictwem telefonu komórkowego czy przez Internet.
  • Ze względu na wyznaczenie tzw. stref 0 w pociągach prosimy Państwa o niekierowanie się na początek i na koniec składów – ze względów bezpieczeństwa zostały one wyłączone z użytku Podróżnych.

     Informacja dla podróżnych

Informacja kolejowa „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.: 22 364 44 44 - numer infolinii czynny całodobowo.

Informacje odnośnie oferty „Wspólny Bilet ZTM - KM - WKD” można uzyskać pod adresem e-mail: przepisy.taryfy@mazowieckie.com.pl.

Informacje odnośnie Karty Mazowieckiej można uzyskać pod adresem e-mail: karta@mazowieckie.com.pl.

Dział pomocy technicznej sprzedaży internetowej (System IKM): bilety.info@mazowieckie.com.pl.

Bagaż pozostawiony w pociągu: 22 364 44 44 - numer infolinii czynny całodobowo.


czw., 19/03/2020 (aktualizacja - śr., 29/07/2020)

Sprzedaż biletów

Dbając o bezpieczeństwo klientów oraz naszych pracowników, rekomendujemy zakup biletów na przejazdy pociągami spółki „Koleje Mazowieckie - KM" za pośrednictwem kanałów samoobsługowych, tj.:

W okolicznościach, w których nieuniknione jest skorzystanie z zakupu biletu w kasie stacjonarnej lub u kierownika pociągu zachęcamy do realizowania płatności w sposób bezgotówkowy.

Wykaz oraz godziny pracy kas KM

____________________________________________________________________________________________________

wt., 21/04/2020

Zwroty biletów w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 do 26 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że szczególne zasady zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety na przejazdy wielokrotne pociągami KM wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa Covid-19, obowiązywać będą wyłącznie w zakresie zwrotów biletów zakupionych najpóźniej 26 kwietnia 2020 r.

Oznacza to, że podróżni będą mogli dokonać zwrotu biletów:

1. zakupionych  do 26 kwietnia 2020 r. (włącznie) i ważnych na przejazdy 26 kwietnia 2020 r. i później – w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie- KM" (RP-KM):

a) w kasach biletowych: okresowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, sieciowych: dobowych KM, 3-dniowych KM):

   - całkowicie niewykorzystanych,
   - częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

b) na przejazdy wielokrotne, w tym: kwartalne, roczne i abonamentowe – całkowicie lub częściowo niewykorzystane, na podstawie pisemnego wniosku przesłanego do Wydziału Kontroli Dochodów na adres wnioski.mfd@mazowieckie.com.pl,

     bez potrącenia odstępnego;

2. zakupionych 27 kwietnia  2020 r. i ważnych na przejazdy 27 kwietnia 2020 r. i później – zgodnie z terminami wskazanymi  w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie- KM" (RP-KM):

a) w kasach biletowych: okresowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, sieciowych: dobowych KM, 3-dniowych KM):

   - całkowicie niewykorzystanych,
   - częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

b) na przejazdy wielokrotne:

   - całkowicie niewykorzystanych,
   - częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

w tym: abonamentowych, kwartalnych i rocznych oraz innych biletów okresowych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, sieciowych: dobowych KM, 3-dniowych KM), których nie można było zwrócić w kasie biletowej, na podstawie pisemnego wniosku, przesłanego do Wydziału Kontroli Dochodów na adres wnioski.mfd@mazowieckie.com.pl

po potrąceniu odstępnego.

W przypadku zwrotu w kasie biletowej biletu zakodowanego na Karcie Mazowieckiej do wniosku powinno zostać dołączone Potwierdzenie skasowania biletu.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku:

- braku potwierdzenia sprzedaży za bilety opłacone kartą płatniczą - dopuszcza się możliwość zwrotu należności za bilety opłacone bezgotówkowo po przedstawieniu potwierdzenia płatności z wyciągu bankowego, na którym widnieje numer karty płatniczej,
- wniosków przesłanych przez podróżnych elektronicznie, umożliwia się zwrot na podstawie załączonej kopii biletu. Podróżny zobowiązany jest przed wysłaniem kopii do własnoręcznego w sposób trwały przekreślenia po przekątnych czołowej strony biletu, trwałego wykreślenia numeru dokumentu ze zdjęciem wpisanego na bilecie (skutecznego w sposób uniemożliwiający odczytanie) i dokonania równolegle do linii przekreślenia adnotacji „ZWROT”,
- wniosków dotyczących zwrotów biletów okresowych zakodowanych na Karcie Mazowieckiej,
w przypadku braku możliwości usunięcia zapisu biletu z pamięci elektronicznej karty, numer biletu zostanie zastrzeżony.

Kategoria: