Prolongata legitymacji szkolnych

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” przypomina, że legitymacje szkolne i przedszkolne obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 ważne są do 30 września 2016 r.

Przypominamy o konieczności dokonania prolongaty (pieczęć/stempel szkoły nadające ważność dokumentom) dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów pociągami KM.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku ujawnienia - podczas kontroli biletów w pociągu KM – podróżnego (ucznia) posiadającego nieważną (brak prolongaty po 30 września) legitymację szkolną uznaje się go za jadącego bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów pociągami KM i pobiera się opłatę dodatkową przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117).

Kategoria: