Przejazdy rodzinne

Przejazdy rodzinne to doskonały sposób na tańsze podróżowanie dla całej rodziny. Pozwalają one na podróż pociągami uruchamianymi przez Spółkę „Koleje Mazowieckie - KM” z ulgą 35%.

Podróżni korzystający z tej oferty w tym samym terminie, w tej samej relacji, tym samy pociągiem mogą nabyć bilet z ulgą 35%:

  1. jednorazowy na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem”;
  2. strefowy czasowy KM.

 

Kto może korzystać z przejazdów rodzinnych?

Z przejazdu rodzinnego może skorzystać grupa od 2 do 5 osób, w skład której wchodzi przynajmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia, podróżujących w tym samym terminie, w tej samej relacji, tym samym pociągiem KM.

 

Kto nie może skorzystać z ulgi?

Z przejazdów rodzinnych nie mogą skorzystać osoby, które posiadają indywidualne uprawnienia do przejazdów ulgowych w 2 klasie pociągów. Nie dotyczy to jednak dzieci poniżej 16 roku, którym przysługuje ulga ustawowa. Takie dzieci mogą korzystać z przejazdów rodzinnych, z tym że nabywa się dla nich bilet zgodnie z przysługującą im zniżką ustawową. Jeżeli dziecko nie posiada dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi  ustawowej  może skorzystać z ulgi 35% w ramach przejazdu rodzinnego.

Oferta nie łączy się z innymi ofertami.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z rodzinnych przejazdów. Z rodziną zawsze podróżuje się raźniej!.

Warunki oferty § 33 Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Kategoria: