Remont linii 447 - honorowanie biletów KM i ZTM od 3 września 2017 r.

Szanowni Państwo,

od 3 września 2017 r. remont linii 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki wejdzie w najtrudniejszą fazę. Przez okres ok. 12 miesięcy na skutek prac modernizacyjnych tej linii prowadzonych przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na odcinku Warszawa Włochy – Milanówek wszystkie stacje i przystanki osobowe będą nieczynne.

Pociągi KM na linii:

 1. R1 do/z Grodziska Maz., Żyrardowa, Skierniewic kursować będą z pominięciem wszystkich przystanków pośrednich na odcinku Warszawa Zachodnia – Grodzisk Maz.;
 2. R3 do/z Sochaczewa, Łowicza kursować będą z pominięciem przystanku Warszawa Włochy. Wybrane kursy omijają również przystanki Warszawa Ursus Północny i Warszawa Gołąbki.

Pociągi SKM linii S1 w dni powszednie kursować będą do stacji Warszawa Służewiec, a w weekendy i święta tylko do stacji Warszawa Zachodnia.

W zamian w okresie prac modernizacyjnych zapewniona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa organizowana przez:

1. Koleje Mazowieckie na odcinkach:

1) ZG – Grodzisk Maz. – Warszawa Zach. przez wszystkie stacje wyłączone z obsługi, wybrane kursy przyspieszone z Grodziska Maz. do Pruszkowa w dni robocze w godzinach porannych oznaczone jako ZGE;

2) ZM – Milanówek – Grodzisk Maz. – linia dowożąca podróżnych w szczycie do/z pociągów kursujących między Grodziskiem Maz. i Warszawa;

3) ZB – Warszawa Zachodnia – Pruszków – Brwinów. Wybrane kursy w dni robocze w godzinach popołudniowych, kursować będą jako linia ZBA z pominięciem Pruszkowa;

Przy przejazdach liniami ZG/ZGA, ZB/ZBA i ZM – obowiązuje taryfa biletowa Kolei Mazowieckich.

1. Zarząd Transportu Miejskiego – Warszawa Zachodnia – Pruszków, m.in.:

1) linii ZP (linia przyspieszona) i 717;

2) linii ZW - Dworzec Zachodni – Pruszków w dni robocze;

3) linie ZTM: 717 (wzrost częstotliwości, mniej przystanków w Warszawie), 517, 127,178, 191, 716 – funkcjonować będą ze wzmocnioną obsługą na terenie Piastowa, Ursusa i Włoch.

Przesiadanie na pociągi kursujące linią średnicową oraz na autobusy w kierunku centrum Warszawy może mieć miejsce na Dworcu Zachodnim oraz  PKP WKD Al. Jerozolimskie.                     

Poniżej komunikacja zlokalizowana w pobliżu przystanków obsługująca rejon:

 • Warszawa Włochy: 127, 178, 191, 716, 194, KM (R3 – Warszawa Ursus Północny),
 • Warszawa Ursus: 517, 178, 191, 716, 194, 187, ZG, ZW, KM (R3 – Warszawa Ursus Północny),
 • Warszawa Ursus Niedźwiadek: 517, 187, 716, 194, ZG, ZW, KM ( R3 – Warszawa Gołąbki),
 • Piastów: ZW, 717, 716, ZG (ZGE),
 • Pruszków: ZP, ZG (ZGE), ZB, ZW (po północnej stronie torów),WKD,
 • Brwinów: ZB (ZBA), ZG (ZGA),
 • Milanówek: ZG (ZGE), ZM, WKD,
 • Grodzisk Maz.: KM (RE1), ZG (ZGE), WKD.

W związku z powyższym od 3 września 2017 r. do odwołania, ze względu na zminimalizowanie Państwu utrudnień w korzystaniu z usług Kolei Mazowieckich i dogodności dojazdów, będą obowiązywały szczególne zasady honorowania biletów KM i ZTM.

Bilety KM (do odpowiednich stacji*, a także w relacjach przez wyłączony odcinek lub sieciowe) będą ważne w:

 1. pociągach SKM linii S1, S2 i S3 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec (S1) / Warszawa Lotnisko Chopina (S2 i S3);
 2. autobusach linii:
 • ZP, ZW, 717, 716, 191, 194, 207 na całej trasie,
 • 127 na odcinku Centrum – Nowe Włochy,
 • 129 na odcinku Ciepłownia Wola – PKP Ursus,
 • 177 na odcinku Żywiecka – Ursus Ratusz,
 • 178 na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP Ursus,
 • 187 na odcinku Wawelska – Ursus Niedźwiadek,
 • 189 na odcinku Ciepłownia Wola – Łopuszańska,
 • 197 na odcinku Cm. Wolski – Ursus Niedźwiadek,
 • 306 na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Ursus Ratusz,
 • 401 na odcinku Łopuszańska – Ursus Niedźwiadek,
 • 517 na odcinku Kijowska – Ursus Niedźwiadek,
 • 713 na odcinku Cm. Wolski – Ożarów Mazowiecki 3 Maja,
 • N35 na odcinku Centrum – Ursus Niedźwiadek,
 • N85 na odcinku Centrum – Pruszków Os. Staszica,
 • N01 na odcinku Ciepłownia Wola – Rondo Zesłańców Syberyjskich.

*Przez określenie „bilety KM do odpowiednich stacji” należy rozumieć bilety KM wydane do/ze stacji położonych na odcinku: Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Zachodnia, Ożarów Maz. – Warszawa Zachodnia jak również bilety strefowe KM ważne na I, I i II oraz I – III strefę KM, a które są honorowane w pociągach SKM linii S1, S2 i S3 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec (S1)/Warszawa Lotnisko Chopina (S2 i S3) oraz autobusach linii: ZP, 717, 716, 191, 194, 207 na całej trasie oraz na odpowiednich odcinkach linii 127, 129, 177, 178, 187, 189, 197, 306, 401, 517, 713, N35, N85, N01 oraz we wszystkich pociągach KM obsługujących linię radomską (np. R8 i RL) na odcinku Warszawa Zachodnia - Al. Jerozolimskie.

Ponadto pasażerowie posiadający bilety KM wydane z/do stacji/przystanków osobowych położonych na odcinku:

 • Skierniewice – Milanówek,
 • Łowicz Gł. – Ożarów Mazowiecki

do/z stacji/przystanków na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Ursus Niedźwiadek oraz Warszawa Gołąbki – Warszawa Włochy będą mogli odbyć podróż przez Warszawę Zachodnią i skorzystać z dostępnej komunikacji zastępczej oraz objętych honorowaniem linii miejskich w celu powrotu do stacji docelowej bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Podróżni z biletami wydanymi z/do stacji Milanówek (w tym np. Siedlce - Milanówek) mogą dojechać pociągiem KM po układzie dalekobieżnym do stacji Grodzisk Maz. i na odcinku Grodzisk Maz. – Milanówek skorzystać z autobusów komunikacji zastępczej linii ZM i ZG, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów) honorowane będą:

 1. w pociągach KM wszystkich linii na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia (z wyjątkiem pociągu Słoneczny);
 2. w pociągach KM linii R8 i RL na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec;
 3. w pociągach KM linii R3 na odcinku Warszawa Wschodnia – Ożarów Mazowiecki (dalej do stacji Płochocin obowiązuje standardowy zakres honorowania biletów ZTM w ramach „Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD” , tj. od dobowego „wzwyż”);
 4. w pociągach RE1 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Ursus Niedźwiadek (uwaga: pociągi jadą bez postoju na tej stacji i wymagane jest posiadanie odpowiedniego biletu KM na odcinek pomiędzy stacją Warszawa Ursus Niedźwiadek i stacją docelową/początkową);
 5. w autobusach linii ZB i ZG, z uwzględnieniem stref biletowych (przystanek graniczny II strefy biletowej ZTM i strefy biletowej KM: Pruszków Os. Staszica, dla linii kursów oznaczonych ZBA: Łopuszańska).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 15.09. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Szczegółowy przebieg linii komunikacji zastępczej zamieszczony jest na rozkładach jazdy.

Dodatkowo informujemy, że w związku z modernizacją linii nr 447 bilety ważne na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich nie są honorowane w pociągach uruchamianych przez Warszawską Kolej Dojazdową.

Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, że wzajemne honorowanie biletów KM i WKD - okresowych odcinkowych (imienne i bezimienne według taryfy normalnej i ulgowej) wydanych w określonych relacjach - nadal obowiązuje.

Schemat alternatywnych połączeń

Odpowiedniki stacji kolejowych dla przystanków Zastępczej Komunikacji Autobusowej na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa

Kategoria: