Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 w Diecezjach

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” informuje, że w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016:

  1. w ramach Dni w Diecezjach (Łowicka, Drohiczyńska, Płocka, Siedlecka, Radomska i Łomżyńska) w terminie 20-25 lipca 2016 r.: uczestnicy (goście z zagranicy), wolontariusze, wolontariusze parafialni, koordynatorzy wolontariuszy, organizatorzy będą uprawnieni do korzystania z nieodpłatnych przejazdów środkami warszawskiej komunikacji miejskiej w 1 i 2 strefie biletowej, pociągami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie na terenie województwa mazowieckiego, z wyjątkiem pociągów komercyjnych Słoneczny i Dragon oraz pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Uprawnienie poświadczać będą odpowiednie identyfikatory, wydane przez poszczególne diecezje dla: uczestnika (goście z zagranicy), wolontariusza, wolontariusza parafialnego, koordynatora wolontariuszy, organizatora, wolontariuszy – opiekunów grupy;

  1. w przypadku Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej:

a) w okresie 20-25 lipca 2016 r. (Dni w Diecezjach): uczestnicy (goście z zagranicy) będą uprawnieni do korzystania z nieodpłatnych przejazdów środkami warszawskiej komunikacji miejskiej w 1 i 2 strefie biletowej, pociągami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie na terenie województwa mazowieckiego, z wyjątkiem pociągów komercyjnych Słoneczny i Dragon oraz pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej;

b) od 15 lipca do 7 sierpnia 2016 r.: wolontariusze, koordynatorzy i koordynatorzy wolontariuszy, organizatorzy, wolontariusze–opiekunowie grupy będą uprawnieni do korzystania z nieodpłatnych przejazdów środkami warszawskiej komunikacji miejskiej w 1 i 2 strefie biletowej, pociągami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie na terenie województwa mazowieckiego, z wyjątkiem pociągów komercyjnych Słoneczny i Dragon oraz pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie oficjalny identyfikator Warszawskich Dni w Diecezjach z pieczęcią danej diecezji wraz z dokumentem ze zdjęciem;

c) wolontariusze parafialni nie będą uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów.

Kategoria: