Taryfa przewozowa

Obowiązująca od 26 stycznia 2021 r.

Taryfa przewozowa ,,Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzględnieniem zmian 1-27
Zmiana nr 27 Taryfy przewozowej ,,Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)


Wersje archiwalne:

Obowiązująca do 25 stycznia 2021 r. 

Taryfa przewozowa ,,Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzględnieniem zmian 1-26
Zmiana nr 26 Taryfy przewozowej ,,Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 7 października 2020 r.

Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM ) z uwzględnieniem zmian 1-25
Zmiana nr 25 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązująca do 6 października 2020 r.

Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM ) z uwzględnieniem zmian 1-24
Zmiana nr 24 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązująca od 1 lutego 2020 r.

Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM ) z uwzględnieniem zmian 1-23
Zmiana nr 23 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązująca od 27 marca 2019 r.

Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzględnieniem zm. 1-22
Zmiana nr 22 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązująca od 7 listopada 2018 r.:

Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzględnieniem zm. 1-21
Zmiana nr 21 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązująca do 6 listopada 2018 r.:

Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzględnieniem zm. 1-20
Zmiana nr 20 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązująca do 31 sierpnia 2018 r.:
Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzględnieniem zm. 1-19
Zmiana nr 19 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązująca do 8 lipca 2018 r.:
Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzględnieniem zm. 1-18
Zmiana nr 18 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązująca do 24 maja 2018 r.:
Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzględnieniem zm. 1-17
Zmiana nr 17 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Wzór nr 25a - Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność
Wzór nr 30a - Legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności
Wzór nr 60 - Elektroniczna legitymacja doktoranta
Wzór nr 67 - Karta Dużej Rodziny

Obowiązująca do 24.04.2018 r.
Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) z uwzględnieniem zm. 1-16
Zmiana nr 16 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązująca do 31.08.2017 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-15
Zmiana nr 15 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązująca od 17.05.2017 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-14
Zmiana nr 14 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązująca od 26.04.2017 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-13
Zmiana nr 13 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązująca od 08.12.2016 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-12
Zmiana nr 12 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Obowiązująca od 10.02.2016 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-11
Zmiana nr 11 Taryfy przewozowej "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 14.10.2015 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-10
Zmiana nr 10 Taryfy przewozowej "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 26.08.2015 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-9
Zmiana nr 9 Taryfy przewozowej "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 01.04.2015 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-8
Zmiana nr 8 Taryfy przewozowej "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 04.03.2015 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-7
Zmiana nr 7 Taryfy przewozowej "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 01.01.2015 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-6
Zmiana nr 6 Taryfy przewozowej "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 10.09.2014 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-5
Zmiana nr 5 Taryfy przewozowej "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 30.07.2014 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-4
Zmiana nr 4 Taryfy przewozowej "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 18.05.2014 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-3
Zmiana nr 3 Taryfy przewozowej "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 07.01.2014 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1-2
Zmiana nr 2 Taryfy przewozowej "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 01.01.2014 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) z uwzg. zm. 1
Zmiana nr 1 Taryfy przewozowej "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 01.09.2013 r.
Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 15.10.2012 r.
Taryfa przewozowa Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) z uwzg. zm. 1
Zmiana nr 1 Taryfy przewozowej "Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM)

Obowiązująca od 01.01.2012 r.
Taryfa przewozowa Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM)

Obowiązująca od 06.11.2005 r.
Taryfa przewozowa Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) z uwzg. zm. 1-5

Kategoria: