Usługa mTożsamość w pociągach KM

Szanowni Podróżni,

informujemy, że w przypadku realizacji przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich na podstawie biletów KM:

  1. imiennych, w tym zakupionych przez Internet, w których podróżny zobowiązany jest wpisać czytelnie i w sposób trwały swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem;
  2. ważnych wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do korzystania z ulgi, np. KM-35,

dane osobowe mogą Państwo potwierdzić przy użyciu usługi mTożsamość dostępnej w aplikacji mobilnej mObywatel.

Oznacza to, że oprócz dotychczasowej formy polegającej na okazywaniu w trakcie kontroli dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (i wiek) wydanego w postaci karty z tworzywa sztucznego lub papierowej legitymacji, lub mLegitymacji, można skorzystać z usługi mTożsamość uwierzytelniającej wymagane dane, wyświetlane na ekranie urządzenia mobilnego.

Usługa mTożsamość nie potwierdza danych osobowych w przypadku wystawiania wezwania do zapłaty.

Kategoria: