W biletomacie

Biletomaty Kolei Mazowieckich

Od 25 czerwca 2013 r. pasażerowie korzystający z usług Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. mają do dyspozycji nowy kanał dystrybucji biletów, tj. 84 biletomaty. Operatorem ww. urządzeń jest Spółka OTI Europa ASEC, która współpracuje z Kolejami Mazowieckimi na różnych płaszczyznach, w szczególności w dziedzinie unowocześniania oraz poszerzania sieci sprzedaży biletów.

W porównaniu do innych tego typu urządzeń kolejowych, biletomaty posiadają wiele nowych funkcji. Oprócz najbardziej podstawowej, czyli sprzedaży biletów (jednorazowych, strefowych czasowych, okresowych, sieciowych imiennych), można skorzystać z funkcji „infokiosku”. Poprzez dedykowaną dla biletomatów stronę internetową Kolei Mazowieckich podróżny uzyskuje dostęp do m.in.: rozkładu jazdy pociągów, aktualności w ofercie Spółki, utrudnień w ruchu pociągów. W biletomatach istnieją dwie formy płatności: bezgotówkowa (karty płatnicze stykowe i bezstykowe) i gotówkowa (banknoty oraz monety). Usługa dostępna jest dla podróżnych przez całą dobę.

Obsługa biletomatów jest bardzo prosta – na ekranie dotykowym wybiera się stację początkową, docelową oraz ewentualnie stacje pośrednie na trasie przejazdu. Podać należy również dzień i godzinę przejazdu (bilet można nabyć w przedsprzedaży) oraz ulgę, o ile podróżny posiada uprawnienie do ulgowych przejazdów. Warto zaznaczyć, że podróż niekoniecznie musi zaczynać się od tego przystanku, na którym znajduje się biletomat. Po odebraniu biletu należy sprawdzić, czy dane na nim zawarte są zgodne z wyborem.

Biletomaty KM usytuowane są na przystankach i stacjach kolejowych o największym natężeniu ruchu podróżnych, w miejscach łatwo dostępnych dla pasażerów.

Aktualny wykaz biletomatów Kolei Mazowieckich wraz z lokalizacją

Dzięki biletomatom pasażerowie korzystający z usług Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. nie muszą stać w kolejkach do kas, a co za tym idzie, zakup biletu wiąże się z oszczędnością czasu dla podróżnego.

Film instruktażowy - jak korzystać z biletomatu?

Wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem i obsługą poszczególnych biletomatów należy zgłaszać do:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
SIEĆ BILETOMATÓW KOLEI MAZOWIECKICH
OTI Europa ASEC

Stacja Metra Centrum lok. 2009C
00-110 Warszawa

Godziny otwarcia 9:00 -18:00
poniedziałek – piątek

Zgłoszenie reklamacji: (+48) 801 789 405

Pomoc techniczna: (+48) 661 010 874

e-mail: bok@otieuropa.com

Powyższe dane znajdują się na wszystkich biletomatach w formie naklejki.

W momencie zgłaszania problemu należy podać informacje umożliwiające zidentyfikowanie urządzenia, tj.: numer biletomatu, lokalizacja, godzina zakupu biletu.

Postępowanie w przypadkach nieprawidłowego funkcjonowania biletomatów

Kategoria: