W biletomacie

Od 25 czerwca 2013 r. pasażerowie korzystający z usług Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. mają do dyspozycji nowy kanał dystrybucji biletów, tj. 104 biletomaty. Operatorem ww. urządzeń jest Spółka ASEC S.A., będąca częścią Grupy Vector Software, która współpracuje z Kolejami Mazowieckimi na różnych płaszczyznach, w szczególności w dziedzinie unowocześniania oraz poszerzania sieci sprzedaży biletów.

Biletomaty posiadają wiele funkcji. Oprócz najbardziej podstawowej, czyli sprzedaży biletów (jednorazowych, strefowych czasowych, okresowych, sieciowych imiennych), można skorzystać z funkcji „infokiosku”. Poprzez dedykowaną dla biletomatów stronę internetową Kolei Mazowieckich podróżny uzyskuje dostęp do m.in.: rozkładu jazdy pociągów oraz aktualności w ofercie Spółki. W biletomatach istnieją dwie formy płatności: bezgotówkowa (karty płatnicze stykowe i bezstykowe) i gotówkowa (banknoty oraz monety). Niektóre urządzenia obsługują tylko płatności bezgotówkowe. Usługa dostępna jest dla podróżnych przez całą dobę.

Obsługa biletomatów jest bardzo prosta – na ekranie dotykowym wybiera się stację początkową, docelową oraz ewentualnie stacje pośrednie na trasie przejazdu. Podać należy również dzień i godzinę przejazdu (bilet można nabyć w przedsprzedaży) oraz ulgę, o ile podróżny posiada uprawnienie do ulgowych przejazdów. Warto zaznaczyć, że podróż niekoniecznie musi zaczynać się od tego przystanku, na którym znajduje się biletomat. Po odebraniu biletu należy sprawdzić, czy dane na nim zawarte są zgodne z wyborem.

Biletomaty KM usytuowane są na przystankach i stacjach kolejowych o największym natężeniu ruchu podróżnych, w miejscach łatwo dostępnych dla pasażerów.

Aktualny wykaz biletomatów Kolei Mazowieckich wraz z lokalizacją

Dzięki biletomatom pasażerowie korzystający z usług Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. nie muszą stać w kolejkach do kas, a co za tym idzie, zakup biletu wiąże się z oszczędnością czasu dla podróżnego.

Film instruktażowy - jak korzystać z biletomatu?

Wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem i obsługą poszczególnych biletomatów należy zgłaszać do:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA ASEC S.A.
SIEĆ BILETOMATÓW KOLEI MAZOWIECKICH
Stacja Metra Centrum lok. 2009C, Pasaż Handlowy
00-110 Warszawa

Czynne w godzinach 9:00 -18:00 od poniedziałku do piątku

Zgłoszenie reklamacji: (+48) 801 789 405*

*stawka zgodna z taryfą operatora

Pomoc techniczna: (+48) 22 123 82 02

e-mail: bok@vectorsoftware.pl

Powyższe dane znajdują się na wszystkich biletomatach w formie naklejki.

W momencie zgłaszania problemu należy podać informacje umożliwiające zidentyfikowanie urządzenia, tj.: numer biletomatu, lokalizacja, godzina zakupu biletu.

Postępowanie w przypadkach nieprawidłowego funkcjonowania biletomatów

Kategoria: