Ważność legitymacji studenckich, doktoranta i służbowej nauczyciela akademickiego

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 15 sierpnia 2021 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464):

  • legitymacje studenckie,
  • legitymacje służbowe nauczycieli akademickich,
  • legitymacje doktoranta,

pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia, tj. do 14 października 2021 r.

Zniesienie ograniczenia działalności szkół wyższych wiąże się z faktem uzyskania w swoich uczelniach do 14 października 2021 r. nowego hologramu przedłużającego ważność ww. legitymacji.

Kategoria: