Wideotłumacz dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Liczba osób dotknięta uszkodzeniem narządu słuchu jest trudna do określenia. W Polsce według szacunkowych danych liczba ta wynosi około 900 tys. osób, spośród których prawie 200 tys. posługuje się polskim językiem migowym (PJM), a język polski jest dla nich językiem obcym.

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” mając na uwadze rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym oraz konieczność ciągłego podnoszenia jakości obsługi klienta, wprowadziła w 6 warszawskich punktach kasowych (Warszawa Wschodnia, Warszawa Śródmieście – peron 1 i peron 3, Warszawa Zachodnia, Warszawa Wileńska, Warszawa Gdańska) oraz na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl usługę Wideotłumacza.

Usługa, która jest dostępna w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem tabletu znajdującego się w kasie. Tłumacz języka migowego pozwoli osobom głuchym swobodnie porozumieć się w kasie, a także dopytać o niezbędne dla siebie kwestie. Dzięki tej usłudze możliwa jest również obsługa zgłoszeń telefonicznych. Osoba głucha łączy się przez Internet z tłumaczem, który nawiązuje autoryzowane połączenie telefoniczne z numerem infolinii i przekazuje fonicznie treść zgłaszaną przez osobę głuchą.

Ponadto wskazane powyżej kasy wyposażone są w pętle indukcyjne umożliwiające osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.

Kategoria: