Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na linii Nr 1 od 1 do 31 sierpnia 2015 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” uprzejmie informuje, że w związku z kolejnym etapem prac modernizacyjnych na linii nr 1 Warszawa Wschodnia - Skierniewice, w okresie 1 - 31 sierpnia 2015 r. zostanie zmieniony rozkład jazdy pociągów SKM i KM na odcinku Warszawa - Pruszków – Skierniewice, jak również zostanie zmieniony rozkład jazdy autobusów komunikacji uzupełniającej – linii ZS1.

Wybrane pociągi KM będą kursowały bez zatrzymania na odcinku Warszawa Zachodnia - Pruszków (z pominięciem przystanków osobowych Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek i Piastów).

Są to następujące kursy:

  • w kierunku Pruszkowa: z Warszawy Zachodniej o 11:58 (do 28.08.);
  • w kierunku Warszawy: z Pruszkowa o 16:51 (28-31.08.), 21:03 (do 27.08.), 22:10 (do 27.08.), 22:58 (do 27.08.), 23:38 (do 27.08.).

W godzinach 10:10 - 14:30 (1-28.08.) i 22.00 – 24.00 (1-27.08.), pociągi w kierunku Warszawy będą kursowały po torze nr 3, zwykle używanym przez pociągi jadące w kierunku Pruszkowa.

Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi na przystankach osobowych Warszawa Włochy, Warszawa Ursus i Piastów, gdzie pociągi w obu kierunkach w tych godzinach będą zatrzymywały się przy peronie nr 2.

W dniach 28 - 31.08.2015 r., niektóre pociągi będą kursowały wg zmienionego rozkładu jazdy.

Prosimy o zwrócenie uwagi na szczegółowe tabele rozkładowe.

Na odcinku Pruszków – Dw. Zachodni w dni powszednie będzie kursować uzupełniająca linia autobusowa ZS1, zatrzymująca się przy stacjach Pruszków, Piastów, Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Ursus, Warszawa Al. Jerozolimskie i Warszawa Zachodnia.

W związku z powyższym od 1 do 31 sierpnia 2015 r.:

  1. bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach KM na odcinkach Warszawa Wschodnia - Pruszków i Warszawa Wschodnia - Warszawa Al. Jerozolimskie;
  2. bilety KM (wszystkich rodzajów) będą honorowane:

a) w pociągach SKM na odcinkach Warszawa Wschodnia - Pruszków i Warszawa Wschodnia - Warszawa Al. Jerozolimskie;

b) w uruchamianych przez ZTM liniach autobusowych na wskazanych odcinkach:

ZS1 na całej trasie Pruszków - Dw. Zachodni

127  PKP Włochy - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dw. Zachodni

178 PKP Ursus - PKP Włochy - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Rondo Zesłańców Syberyjskich   

187  Ursus Niedźwiadek - PKP Ursus - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dw. Zachodni

191  PKP Włochy - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Rondo Zesłańców Syberyjskich

194  Ursus Niedźwiadek - PKP Ursus - PKP Włochy

517  Ursus Niedźwiadek - Dw. Zachodni

716  Traugutta - PKP Ursus - PKP Włochy

717  Traugutta - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dw. Zachodni

Bilety KM w relacjach do/ze stacji położonych poza odcinkiem Pruszków – Warszawa Zachodnia (np. ze Skierniewic czy Żyrardowa) uprawniają do przejazdu do stacji Warszawa Zachodnia pociągami omijającymi stacje pośrednie i powrotu do stacji wskazanej na bilecie przy użyciu pociągów KM, SKM lub autobusów wymienionych powyżej, jak również do przejazdu
w przeciwnym kierunku w analogiczny sposób.

Dla przykładu: pasażer z biletem KM relacji Żyrardów – Piastów może dojechać pociągiem (omijającym stacje pośrednie) z Żyrardowa do stacji Warszawa Zachodnia, po czym dojechać do Piastowa pociągiem SKM albo autobusem ZS1.

Podróżni z nieskasowanymi/nieaktywowanymi biletami ZTM w pociągach KM, w celu skasowania lub aktywowania biletów zobowiązani są udać się do kierownika pociągu – wsiadając pierwszymi drzwiami, licząc od czoła składu (zgodnie z zasadami obowiązującymi w KM).

Kategoria: