Zaprzestanie sprzedaży biletów parkingowych

Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. informuje, że od 1 kwietnia 2018 r. planowana jest zmiana formuły prowadzenia parkingów w systemie "Parkuj i jedź", tj. parkingi nie będą dozorowane.

Do czasu wprowadzenia planowanych zmian sprzedaż biletów parkingowych odbywać się będzie na dotychczasowych warunkach, z tym że termin ważności każdego biletu parkingowego, w tym kwartalnego, nie może przekraczać daty 31 marca 2018 r., z zastrzeżeniem, że bilety parkingowe kwartalne będą w sprzedaży wyłącznie do 15 stycznia 2018 r. (włącznie).

Kategoria: