Zasady odprawy podróżnych przy przejazdach poc. Radomiak od 11 grudnia 2016 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. informuje, że w związku z prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracami modernizacyjnymi na linii nr 8 Warszawa – Skarżysko Kamienna, od 11 grudnia 2016 r. pociąg przyspieszony nr 12682/21682 Radomiak relacji Warszawa Wschodnia – Radom – Warszawa Wschodnia nadal kursował będzie trasą okrężną z pominięciem stacji: Dobieszyn, Warka, Czachówek Płd., Zalesie Górne, Piaseczno, Nowa Iwiczna, Warszawa Służewiec, Warszawa Żwirki i Wigury, Warszawa Rakowiec i zatrzymywał się będzie tylko na stacjach: Radom, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia.

W związku z powyższym, podróżni posiadający bilety okresowe ważne na przejazdy pociągami KM wydane w relacjach z/do stacji położonych na odcinkach:

  • Radom – Dęblin,
  • Radom – Skarżysko Kam.

do/z stacji położonych na odcinku Warszawa Służewiec – Warszawa Zachodnia mogą odbyć podróż pociągiem Radomiak do/z stacji Warszawa Zachodnia, a następnie w godzinach:

  1. 7:25 - 8:00 (planowy przyjazd do st. W-wa Zachodnia o godz. 7.25);
  2. 15:30 - 16:10 (planowy odjazd ze st. W-wa Zachodnia o godz. 16.10)

dojechać innym pociągiem KM do/z stacji docelowej położonej na odcinku Warszawa Służewiec – Warszawa Zachodnia.

Natomiast podróżni korzystający z przejazdów pociągami KM i środkami komunikacji miejskiej w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” – mogą odbywać przejazd pociągiem Radomiak na dotychczasowych zasadach.

W związku z pominięciem ww. stacji, w odstępstwie od postanowień § 4 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich -KM” (TP-KM), podróżni zamierzający odbyć przejazd pociągiem Radomiak mogą nabyć bilety w relacjach wg stałego rozkładu jazdy pociągu. Zasada dotyczy nabywania biletów zarówno w kasie biletowej, jak i w pociągu oraz w biletomatach.

Kategoria: