Zmiany rozkładu jazdy od 15 października 2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 15 października do 9 grudnia 2017 r. zmieni się rozkład jazdy pociągów KM.

Najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów na poszczególnych liniach:

Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice

Remont linii 447 będzie kontynuowany. Organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Pociągi nie będą zatrzymywać się na odcinku W-wa Włochy – Milanówek i zastąpi je ZKA.

Linia nr R2 Warszawa – Łuków

W dniach 21 i 22 października z powodu naprawy nawierzchni przejazdu ruch pociągów na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna będzie prowadzony wahadłowo po jednym czynnym torze. Część pociągów KM zostanie odwołana, pozostałe będą kursować według zmienionego rozkładu jazdy.

Linia nr R3 Warszawa – Łowicz

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z remontem stacji Łowicz Główny. Wybrane pociągi skończą bieg w stacji Bednary, natomiast na odcinku Bednary – Łowicz kursowała będzie komunikacja zastępcza. Dodatkowo w związku z remontem linii nr 447 ruch pociągów na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki odbywał się będzie wahadłowo po jednym czynnym torze. Pociągi będą kursowały z pominięciem stacji Warszawa Gołąbki, Warszawa Ursus Północny oraz Warszawa Włochy. Część pociągów będzie miała zmieniony rozkład jazdy, niektóre zostaną odwołane.

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z modernizacją linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok. Prace będą prowadzone na odcinku Łochów - Sadowne Węgrowskie – Małkinia. Wybrane połączenia na tym odcinku zostaną obsłużone zastępczą komunikacją autobusową. W dniach 18, 19, 25 i 26 listopada w związku z wymianą rozjazdów na odcinku Warszawa Wileńska – Zielonka ruch pociągów będzie prowadzony wahadłowo po jednym czynnym torze. Część pociągów KM zostanie odwołana, pozostałe będą kursować według zmienionego rozkładu jazdy.

Linia nr R7 Warszawa – Dęblin

Nadal będą prowadzone prace związane z modernizacją linii. Na odcinku Garwolin – Dęblin będzie wtrzymany ruch pociągów i w zamian zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. W związku z trwającym remontem w stacji Otwock zmianie ulegną godziny kursowania pociągów.

Linia nr R8 Warszawa – Radom

W związku z pracami utrzymaniowymi infrastruktury kolejowej wystąpią utrudnienia w kursowaniu pociągów. W terminach i lokalizacjach opisanych poniżej połączenia kolejowe zostaną zastąpione komunikacją autobusową:  

  1. dnia 8, 9 i 10 listopada niżej wymienione pociągi zostaną zastąpione ZKA na odcinku Radom – Lesiów:
  1. 21610 relacji Lesiów (godz. odj. 3:15) – Warszawa Śródmieście (godz. odj. 5:17) – Mińsk Mazowiecki (godz. przyj. 6:02),
  2. 21944 relacji Lesiów (godz. odj. 3:39) – Warszawa Śródmieście (godz. odj. 5:43) – Warszawa Rembertów (godz. przyj. 5:58),
  1. dnia 7, 8 i 9 listopada niżej wymienione pociągi zostaną zastąpione ZKA na odcinku Lesiów – Radom:
  1. 12635 relacji Warszawa Wschodnia (godz. odj. 21:07) – Lesiów (godz. przyj. 23:30),
  2. 12637 relacji Warszawa Wschodnia (godz. odj. 22:07) – Lesiów (godz. przyj. 0:17).

Linia nr R9 Warszawa – Działdowo

W związku z modernizacją infrastruktury ruch pociągów będzie wstrzymany na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia p.8. Ruch pociągów na Moście Gdańskim w dalszym ciągu będzie odbywać się po jednym czynnym torze.

Linia nr R33 Sierpc - Kutno

W dniach 2-26 listopada ruch pociągów zostanie wstrzymany z powodu prac utrzymaniowo-naprawczych. W zamian będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Na pozostałych liniach nie przewiduje się większym utrudnień.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów został zamieszczony na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl w zakładce Tabele rozkładów jazdy.

Kategoria: